Novinky a názory / zprávy

Cenu Architekt roku 2021 získal Petr Stolín

Ocenění za mimořádný přínos architektuře v posledních pěti letech – cenu Architekt roku 2021, získal liberecký architekt a pedagog Petr Stolín, jehož poetické stavby zaujmou svou střídmostí. Čestné uznání poroty obdržela historička architektury a umění Kateřina Bečková. Spolupráce architekta Aleše Buriana a města Havlíčkův Brod pak byla odměněna cenou Architekt obci 2021. Slavnostní vyhlášení výsledků třináctého ročníku soutěže proběhlo 21. září 2021 na veletrhu FOR ARCH, PVA EXPO PRAHA v Letňanech.

EARCH.CZ , 22. 9. 2021

V úterní podvečer dne 21. září 2021 v 18.30 hodin se sešlo na dvě stovky příznivců architektury a stavebnictví v Kongresovém sále na pražském výstavišti v Letňanech. Mezi hosty byla náměstkyně ministryně pro místní rozvoj Marcela Pavlová, výkonná ředitelka Svazu měst a obcí Radka Vladyková, děkan Fakulty architektury ČVUT v Praze Ladislav Lábus, prorektor Technické univerzity v Liberci Radek Suchánek, předseda představenstva ABF, a. s., Pavel Sehnal a další. Významnou profesní událost svou přítomností podpořili i další zástupci odborné veřejnosti a médií.

HLAVNÍ CENA – ARCHITEKT ROKU 2021

Cenu Architekt roku vypsala již po třinácté společnost ABF, a. s., s cílem poukázat na význam a důležitost architektury a jejích tvůrců pro náš život a kulturní rozvoj společnosti a podpořit kvalitu a odbornou i občanskou angažovanost na poli architektury. Hlavní cena Architekt roku je udělována osobě či osobám, které se v uplynulém období pěti let svým přístupem významně zasloužily o architekturu v České republice. Poukazuje tak na konkrétní tvůrčí či organizační počiny vedoucí ke vzniku kvalitní výstavby, ať už se jedná o navrhování staveb, teoretickou, vzdělávací, propagační, publikační a popularizační činnost.

O ceně Architekt roku 2021 rozhodovala odborná porota v tomto složení: Stanislav Fiala, loňský laureát Zdeněk Fránek, Petr Hájek, Marcela Steinbachová a umělkyně Kateřina Šedá

Porota určila čtyři finalisty: Petra Janda; David Kraus; Kuba & Pilař architekti / Ladislav Kuba, Tomáš Pilař; Petr Stolín

Na ceremoniálu bylo možno zhlédnout krátká videa s medailony jednotlivých finalistů a poslechnout si hodnocení poroty.

Jan Hejhálek, Zdeněk Fránek, Petr Stolín, Pavel Sehnal, Vyhlášení Architekt roku 2021. Zdroj: Architekt roku

Porota se při svém výběru snažila o komplexní hodnocení jednotlivých osobností, a nakonec se rozhodla doporučit k ocenění architekta a pedagoga Petra Stolína. Cenu v podobě skleněné plastiky předal předseda představenstva ABF, a. s., Pavel Sehnal, který mimo jiné připomněl nedostatečný zájem o řemesla a technické obory ze strany žáků škol a vyjádřil naději, že „odborné ceny by mohly motivovat ke studiu technických oborů“.

Loňský laureát, architekt Zdeněk Fránek obdaroval vítěze vlastním výtvarným dílem – černým a bílým objektem symbolizujícím dva domy ZEN-houses a zástupce hlavního mediálního partnera Jan Hejhálek z časopisu INTRO prezentoval video představující Stolínovu tvorbu. Architekt Petr Hájek (laureát Architekta roku 2018) ve videu vyjádřil mimo jiné obdiv nad schopností tandemu Stolín-Mičeková „používat jednoduché materiály a rafinovaně je implementovat ať už v konstelacích nebo detailu staveb. To, co ale nejde naplánovat, ani se naučit, je vložit do architektury duši. A to oni umí velmi dobře“. Šéfredaktor časopisu INTRO Martin Verner uvedl, že „budovy zenových kostek a mateřské školy ve Vratislavicích v nás vzbuzují imaginaci. Člověk má pocit, že do nich díky transparentnosti vidí, ale není to pravda, o to více jsme zvědaví, co se skrývá uvnitř. A přestože plasty na fasádě nevypadají dvakrát bio, ve svém okolí působí domy naprosto harmonicky až snově“. Na dotaz moderátorky, jak by laureát charakterizoval své stavby, Petr Stolín odpověděl: „Za nejdůležitější vlastnost považuji hlavně to, že se v mých domech dá žít.“

Architekt roku 2021 – Petr Stolín

Petr Stolín, Mateřská škola ve Vratislavicích nad Nisou © Alex Shoots Buildings

Doc. Ing. arch. Petr Stolín (nar. 1958 ve Svitavách) vystudoval gymnázium, po stranicky vynuceném nástupu na učňovský obor zedník se mu podařilo přestoupit a absolvovat střední průmyslovou školu v Liberci a pak v Brně, kde následně v letech 1978–1983 vystudoval Fakultu architektury na VUT. Vrátil se znovu do Liberce, kde získal pozici ve Stavoprojektu Liberec a také v SIALu pod Karlem Hubáčkem.

Roku 1993 si založil vlastní architektonickou praxi a od roku 2008 začal spolupracovat s Alenou Mičekovou pod svou ustálenou značkou PETR STOLÍN ARCHITEKT. Společně se také věnují vedení ateliéru konceptuálního analogového modelování na Fakultě umění a architektury Technické univerzity v Liberci, kde Petr Stolín vede i Katedru architektury.

Petr Stolín, Mateřská škola ve Vratislavicích nad Nisou © Alex Shoots Buildings

Se svým bratrem Janem, konceptuálním umělcem, jsou významnými uměleckými osobnostmi severu. Často se podílejí na společných architektonicko-výtvarných projektech. Známý je jejich Památník bojovníkům a obětem za svobodu vlasti v Liberci z roku 2000. Návrhy Petra Stolína se nepodřizují rychlosti a fotogeničnosti mediálních událostí, protože jejich cílem je rozvíjení autentické zkušenosti obývaného prostoru. Důvodem úspěchu je tak především dlouhodobé ohledávání základních kvalit stavebního umění, které jej přivedlo k rozvinuté poetice střídmosti, očištění se od všeho přebytečného a důraz na prostorové působení. Průlomové realizace experimentálních domů ZEN-houses v Liberci z roku 2013 a nekonvenční Mateřské školy ve Vratislavicích nad Nisou z roku 2018 získaly řadu ocenění a byly nominovány na cenu Mies van der Rohe Award. Z dalších realizací je třeba zmínit Kulturní centrum 101010 ve Vratislavicích (Stavba roku 2011 Libereckého kraje), Malou administrativní budovu Ermeg Liberec (Stavba roku 2009 Libereckého kraje), Dům s pečovatelskou službou v Liberci (Grand Prix architektů 1996), na podzim letošního roku skončila v Domě umění v Českých Budějovicích jeho autorská výstava, v níž akcentoval formy a materiály jako cíle architektonického myšlení a ukázal je jako součást každodenního života.

Petr Stolín, ZEN Houses © Jiří Vágner

Udělení ceny Architekt roku 2021 odůvodnil člen poroty Zdeněk Fránek následovně: „Petr Stolín (a jeho kolegyně Alena Mičeková) jsou tým, který kvalitou svých prací obstojí s jakýmkoliv srovnáním s nejlepší zahraniční produkcí. Opakovaně získal Českou cenu za architekturu. Jeho stavby vlastního domu ZEN-houses objevily pro českou krajinu velmi přívětivý impuls: neokázalé, skromné, levné, a přitom nevídaně působivě uspořádané objekty, jeden pro bydlení, druhý pro tvorbu. Tuto skutečnou architekturu použitou pro vlastní potřebu pak zlegalizoval s ještě větší brilantností ve veřejné budově mateřské školky, kde tvorba ateliéru potvrdila mistrovství.“

ČESTNÉ UZNÁNÍ POROTY – ARCHITEKT ROKU 2021 – Kateřina Bečková

V posledních letech se organizátoři soutěže rozhodli udělovat také čestné uznání poroty osobám, které zdánlivě stojí trochu stranou. Snaží se oceňovat práci lidí, kteří nemusí být vždy vidět, ale přesto výrazným způsobem podporují vznik kvalitní architektury i kultury v České republice. V letošním roce získala toto ocenění historička a teoretička architektury a umění, kurátorka, spisovatelka a publicistka PhDr. Kateřina Bečková. Je členkou Klubu Za starou Prahu, kde působila až do června roku 2021 jako předsedkyně (nyní je ve funkci místopředsedkyně). „Její soustavná neúnavná práce v oblasti obrany historických hodnot architektury podnítila zájem veřejnosti o architekturu a upozornila mimo jiné také na kvality opomíjené architektury druhé poloviny 20. století. Její kniha Zbořeno: Zaniklé pražské stavby 1990–2020 je jejím posledním významným příspěvkem do této diskuse,“ odůvodnil rozhodnutí poroty architekt Petr Hájek.

Kniha Zbořeno. Zaniklé pražské stavby 1990-2020, Kateřina Bečková. Zdroj: Architekt roku

ARCHITEKT OBCI 2021 – Aleš Burian

Nedílnou součástí soutěže Architekt roku je také ocenění Architekt obci udělované Ministerstvem pro místní rozvoj ČR, Svazem měst a obcí ČR, časopisem Moderní obec ve spolupráci s Českou komorou architektů a Asociací pro urbanismus a územní plánování ČR.

Cílem soutěže Architekt obci je ocenění tandemu architekt – obec a vyzdvihnutí jejich rolí při procesu výstavby. „Jen pokud funguje dobře spolupráce mezi architekty, inženýry, investory a obcemi, může vznikat kvalitní výstavba,“ řekla Radka Vladyková, výkonná ředitelka Svazu měst a obcí. Marcela Pavlová z MMR připomněla, že „ministerstvo je garantem dokumentu Politika architektury a stavební kultury ČR, v níž je obsažen závazek zkvalitňovat naše vystavěné prostředí. S tím souvisí také podpora a oceňování procesů, které k lepšímu prostředí pro náš život vedou.“

Kultivace Havlíčkova náměstí v Havlíčkově brodě, Aleš Burian. Zdroj: Architekt roku

Odborná porota soutěže Architekt obci 2021 diskutovala potenciál kvalitního architektonického rozvoje jednotlivých sídel a vybrala pět finalistů soutěže, jejichž působení považuje pro rozvoj konkrétního města či obce za zásadní.

Porota pracovala ve složení: Vladyková – Svaz měst a obcí ČR, Petr Velička – Česká komora architektů, Josef Morkus – Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Petr Durdík – Asociace pro urbanismus a územní plánování ČR, Jaromír Kročák – držitel ocenění Architekt obci 2020, Ivan Ryšavý – časopis Moderní obec

Finalisté soutěže Architekt obci 2021: Havlíčkův Brod – Ing. arch. Aleš Burian; České Budějovice – Ing. arch. Miroslav Vodák; Kolín – Ing. arch. MgA. David Mateásko; Orlová – Ing. arch. Ivan Wahla a Ing. arch. Tomáš Rusín

Cenu Architekt obci 2021 získal architekt Aleš Burian za dlouhodobou profesionální práci pro rozvoj města Havlíčkova Brodu, především pak kultivaci veřejných prostranství. Cenu za architekta přezvala zástupkyně předního brněnského ateliéru Burian-Křivinka Architects Natalia Polonyankina a místostarosta Havlíčkova Brodu Libor Honzárek. Podle jeho názoru je „podstatou dobré spolupráce mezi obcí, architektem, ale třeba i památkáři a občany konstruktivní diskuse. Jen díky poctivé práci a erudici architekta Buriana a zároveň jeho roli schopného rétora a mediátora se podařilo prosadit zásadní změny ve tváři města“.

Aleš Burian, Architekt obci 2021. Zdroj: Architekt roku

Porota odůvodnila ocenění Ing. arch. Aleše Buriana (*1956) těmito slovy: „Jeho působení započalo v Havlíčkově Brodě již v roce 2004. Veřejný prostor se od té doby dočkal realizace nových kvalitních přírodních povrchů, nového mobiliáře a vodních prvků, úpravy parku v bezprostřední návaznosti na historické centrum i nového dopravního uspořádání průjezdu centrem a optimalizace parkování. Za zmínku stojí i odvážné rozhodnutí k odstranění panelového domu z historické zástavby města, které je u nás v současné době ojedinělé. Dlouhodobá spolupráce a kultivace veřejných prostranství vytváří podmínky pro posílení vztahu obyvatel a návštěvníků Havlíčkova Brodu k městu samotnému, ale též výrazně podporuje další funkce centra. Synergicky jsou do společenského života zapojovány akce kulturně společenského charakteru, což prokazatelně přispělo k oživení náměstí, které se stalo pro občany hojně navštěvovaným centrálním prostorem. Oblibu našla také mobilní dřevěná sezónní scéna. Všemi těmito úpravami se zároveň následně zlepšila i atraktivita centra pro rozvoj obchodu a podnikání. Činnost architekta obsáhla v průběhu let i realizaci dalších záměrů města, jako např. rekonstrukci budovy Staré radnice, která slouží jako významný objekt s kulturním potenciálem pro pořádání výstav, koncertů a dalších kulturních akcí v jedinečném historickém prostředí.“

Kultivace Havlíčkova náměstí v Havlíčkově brodě, Aleš Burian. Zdroj: Architekt roku

  • autor: EARCH.CZ *
  • publikováno: * 22. 9. 2021
  • zdroj: * Tisková zpráva Architekt roku 2021

Klíčová slova:

Generální partner
Hlavní partneři