Novinky a názory / zprávy

Cenu Dušana Jurkoviče za rok 2022 získala konverze Jurkovičovy teplárny v Bratislavě

Konverzia Jurkovičovej teplárne Foto: BoysPlayNice

Architektonická cena, ktorá bola zriadená ako trvalá pocta pamiatke zakladateľa modernej slovenskej architektúry Dušana Jurkoviča, je najstarším architektonickým ocenením na Slovensku. Od roku 1964 sú oceňovaní autori, alebo autorské kolektívy za dielo, ktoré prispieva k zvýšeniu úrovne a prestíže architektonickej tvorby na Slovensku.

Cena Dušana Jurkoviče , 25. 11. 2022

V roku 2022 Spolok architektov Slovenska organizoval 58. ročník Ceny Dušana Jurkoviča. Osemčlenná medzinárodná porota posudzovala 26 prihlásených diel. Na základe osobných obhliadok 11 realizácií určila jedného laureáta a päť nominácií. Je nutné zdôrazniť, že členovia komisie výrazne vyzdvihli dvojicu diel - Jurkovičovu Tepláreň v Bratislave a Mestský úrad v Leopoldove, ktoré napriek svojmu odlišnému charakteru spĺňali najprísnejšie kvalitatívne hodnotenia. Konečná argumentácia, rozprava a hlasovanie potvrdili Jurkovičovu Tepláreň ako tohtoročného laureáta Ceny Dušana Jurkoviča.

Hodnotiaca komisia zasadala v nasledovnom zložení: Iván Nagy (Maďarsko) - predseda poroty, Tomasz Karpowicz (Poľsko), David Leníček (Česká republika), Richard Murgaš (Slovensko), Peter Žalman (Slovensko), Andrea Bacová (Slovensko) a Petronela Šelinger Királyová (Slovensko).

VÍTĚZ

Konverzia Jurkovičovej Teplárne v Bratislave, 2021 
Autor: Martin Paško a tím DF CREATIVE GROUP
Spoluautori architektonickej časti: Zuzana Zacharová, Eva Belláková, Matúš Podskalický, Martina Michalková, Alexandra Havranová
Hlavný inžinier projektu: Roman Bányai
Hlavný statik: Peter Gavaľa
Autor obnovy fasád: Pamarch / Pavol Pauliny
Spolupráca: Pavol Pribylinec, Vlasta Viglašová, Juraj Prokipčák, Mária Kubaliaková Interiér: DF Creative Group, Perspektiv, Beef architekti, Point architekti

Z komentárov poroty:

“V území anonymných podlubí nového bratislavského downtown-u pôsobí ako správne zjavenie zo skutočne inej doby. Analytická reštaurátorská práca s maximom pôvodného vizuálu zvonku, zvnútra pôsobivé prelínanie úrovní podlaží a kombinovanie uzavretých a otvorených priestorov. Z kvalitného prevedenia stavby a hodnotných detailov nie je cítiť iba vysokú cenovku ale aj zanietenie architektov pre dopovedanie príbehu stavby do konca. Pulzujúcim životom svojich prevádzok sa objekt stáva záchranným kolesom v mori okolitého anonymného urbanizmu. Negatíva rozporuplného riešenia výškovej úrovne a tvaru okolitého terénu vyvažuje ambícia byť individualistom s vlastným životom v území rodiacej sa mestskej štvrte,” - Richard Murgaš.

Foto: Cenu Dušana Jurkoviče porota udělila konverzi památkově chráněné teplárny

NOMINACE

Mestský úrad Leopoldov 
Autori: Irakli Eristavi, Pavol Šilla, Juraj Červený

Spolupráca: Martin Ratkoš, Ing. Vladimír Durbák, Viliam Hrubovčák, Marcel Benčík Rok dokončenia: 2022
Lokalita: Leopoldov

Z komentárov poroty:

“Ak by som mohol dať dve prvé miesta, tak tým druhým by bol Leopoldov. Príklad správneho príbehu realizácie verejnej investície, počnúc súťažením, výberom dobrého návrhu, kvalitným projektom a končiac zapojením dobrého dodávateľa za účasti autorov projektu. To všetko s podporou od budúceho užívateľa. Komplexné riešenie nárožného bloku s vítaným začlenením pôvodnej budovy vytvára chránený nástupný a stretávací priestor príjemnej ľudskej mierky. Monotvárnosť betónu a bielej omietky môže u niekoho evokovať sterilitu. Lapidárna pozdĺžna dispozícia s dvoma veľkopriestormi na jej koncoch je umnou odpoveďou na zažité schémy. Dizajnové výstrelky tvarovania stropov veľkopriestorov vtláčajú objektu punc jedinečnosti.” - Richard Murgaš

Foto: Mestský úrad Leopoldov

Vila Bôrik, Žilina
Autori: Martin Jančok, Michal Janák, Zuzana Kovaľová, Ruslan Dimov

Spolupráca: Michal Marcinov, Katarína Kyselová, Samuel Šimonovič
Rok dokončenia: 2021
Lokalita: Žilina

Z komentárov poroty:

“Kompaktní městská vila v moderním střihu a provedení, která obstojí při srovnání s evropskou konkurencí. Předsazená balkonová konstrukce z tahokovových okenic odděluje interiér od ulice, propouští dostatek světla a dává domu nezaměnitelný vzhled uliční fasády. Celoprosklená fasáda do zahrady naopak opticky propojuje exteriér s interiérem. Vysunutím schodiště vně budovy se podařilo uvolnit a vyčistit vnitřní dispozici, která je tak jednoduchá, přehledná a funkční. Interiér je řešen velmi účelně, z ryzích materiálů s dominujícím pohledovým betonem a s citem pro detail. Z výsledku je jednoznačné souznění architektonického návrhu s klientovými požadavky.” - David Leníček

Foto: Vila Bôrik, Žilina

Nový dom so starým mlynom, Opatová 

Autori: René Dlesk, Tamara Kolaříková

Spolupráca: Tomáš Oriešek, Ján Madura
Rok dokončenia: 2022
Lokalita: Opatová

Z komentárov poroty:

“Výborná práca s geniom loci danej lokality a zachovaným fragmentom starého mlyna, ktorý ovplyvnil nový koncept natoľko, že architekt ho s pokorou zakomponoval a dokonca citoval pôdorys i tvar pôvodných budov. Výsledkom je štrukturálna forma nového rodinného domu vidieckeho charakteru, zložitejší ale fungujúci pôdorys, ktorý ponúka príjemné zákutia v interiéroch i exteriéri.” - Andrea Bacová

Foto: Nový dom so starým mlynom, Opatová

Martineum, Bratislava 

Autori: Andrej Botek, Pavol Pauliny

Spolupráca: Lukáš Kramarčík
Rok dokončenia: 2021
Lokalita: Bratislava

Z komentárov poroty:

“Kvality rekonštrukcie historického domu v centrálnej pamiatkovej zóne je možné vnímať najmä na vonkajšej obálke. Prepojenie objektu s Dómom sv. Martina, prostredníctvom novotvaru preskleného spojovacieho krčka, vytvorila novú, vzájomne prospešnú symbiózu oboch stavieb. Obohatenie o novú kultúrnu a gastronomickú funkciu, ktorá sa veľmi zaujímavým spôsobom stala súčasťou budovy a múrov katedrály, tvorí pridanú hodnotu, dôležitú pre projekt v takomto kontexte.” - Tomasz Karpowicz

Foto: Martineum, Bratislava

Galvaniho Business Centrum V, Bratislava 

Autori: Tomáš Šebo, Igor Lichý, Imrich Vaško, Aleš Hradecký, Juraj Murín, Martina Bognerová Hrašková, Michal Romanec, Patrik Kuva
Rok dokončenia: 2021
Lokalita: Bratislava

Z komentárov poroty:

“Rozpočtové limity a ďalšie obmedzenia, ako je ́maximálny pomer podlahovej plochy ́, zvyčajne ponechávajú malý alebo prakticky žiadny priestor pre architektúru. Napriek tomu môže spolupráca ambicióznych developerov a architektov ukázať, že aj tu existuje cesta. Dispozičné riešenie je samozrejme hlavne racionálna, no v pozadí cítiť snahu autorov o vytvorenie ľudského a prívetivého prostredia. Veľkorysé foyer, dôsledne komponované “vybratia” a zelené terasy, dostupné lodžie a v neposlednom rade hra architektov s farebnou schémou (reprezentujúcou formovanie hmoty), vytvárajú aj na periférii zaujímavú stavbu.” - Iván Nagy

Foto: GBC 5, Bratislava

Záverečné slovo predsedu poroty – Ivána Nagya:

Úroveň prihlásených diel prevyšovala svojou kvalitou predchádzajúce ročníky ceny, čo reflektovala vo výsledku obhliadka až 11 diel a rozšírený počet nominácií. Porota v závere nedokázala jednohlasne určiť laureáta. Pri rozhodovaní panovala názorová pluralita. Aj keď počet nominácií nie vždy zrkadlí kvalitu prihlásených diel, v aktuálnom ročníku Ceny Dušana Jurkoviča sa tento vzťah potvrdil.

Na Slovensku bezpochyby stále platí, že najsilnejší investori sú z komerčnej sféry a počet kvalitných stavieb, realizovaných z verejných zdrojov výrazne zaostáva.V stredoeurópskom kontexte ide o normálny jav. V aktuálnom ročníku bol však rozdiel, až na výnimku potvrdzujúcu pravidlo, obzvlášť citeľný. Silnou stránkou tohtoročného výberu však bolo zastúpenie projektov, ktoré zahŕňali rekonštrukcie, prestavby a konverzie.

Dobrou správou je silnejúci dopyt po kvalitnej architektúre v oblasti komerčných developmentov. Dôkazom toho je aj Laureát 58. ročníka ceny - Jurkovičova tepláreň, ktorá je bohužiaľ jedinou zachovanou stavbou z pôvodného brownfieldu v rámci projektu Sky Park. Projekt Teplárne stál na šťastnom priesečníku privátneho a verejného záujmu. Mix rôznorodých funkcií sa vďaka profesionálnej práci architektov podarilo vhodne začleniť do pôvodnej stavebnej obálky. Dielo a môže vo viacerých oblastiach slúžiť ako pozitívny príklad pre budúce realizácie tohto druhu na Slovensku.

Dúfam tiež, že ovplyvní ďalšie rozhodnutia o budúcnosti hodnotných stavieb z 19. a 20. storočia a nepostihne ich osud Istropolisu. Na záver si dovolím opakovať slová Hansa Ibelingsa z Ročenky slovenskej architektúry 2016 / 2017: “that we could, hypothetically, imagine an inverted world, where these new projects....do not form the exception, but instead the rule”.

  • autor: Cena Dušana Jurkoviče *
  • publikováno: * 25. 11. 2022
  • zdroj: * Tisková zpráva

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři