Události /

Martin Rasp - Nehledám, nacházím

Součástí objektů, asambláží, reliéfů a prostorových instalací Martina Raspa jsou nalezené předměty a materiály nejrůznějšího druhu, které nacházel ve svém okolí, v přírodě a na cestách.

Dům umění města Brna , 18. 9. 2013

18 09 – 10 11 (2013)

Kurátoři: Jana Vránová, Gerald Y. Plattner Vernisáž 17 09 2013 v 18 h Dům umění města Brna, Malinovského nám. 2, Brno

Součástí objektů, asambláží, reliéfů a prostorových instalací Martina Raspa jsou nalezené předměty a materiály nejrůznějšího druhu, které nacházel ve svém okolí, v přírodě a na cestách. Rasp pracoval velmi citlivě s relikty každodenního života, s jejich nepoužitelnými fragmenty, které vyjmutím ze svého původního prostředí a v kombinaci se zdánlivě zcela nesourodými prvky dostávaly nový kontext a význam. Torza předmětů každodenního života, které už splnily svoje poslání, nabývají v jeho tvorbě nový smysl právě způsobem jejich vzájemného propojení v nových tvarových konstelacích.

Poetické objekty Martina Raspa dokumentují jeho vnímání přítomnosti, reflektují současnost, prolínají se v nich však stopy minulosti a zviditelňují tak pomíjivost předmětného světa. Vrství a překrývají se v nich různé časové i významové roviny, současně evokují plynutí života a příběhů s nimi spojených – těch skutečných i nenaplněných, mnohé z nich lze vnímat jako symboly přání, představ a vzpomínek.

Martin Rasp byl sensitivní pozorovatel, s empatií i fantazií přistupoval ke spojení nevýznamných, obyčejných věcí, v nichž hledal a objevoval stopy lidské existence. Martin Rasp (1940 Vilshofen /Donau – 2012 Berchtesgaden) měl z čeho vybírat – v jeho ateliéru bylo ve zdánlivě chaotickém a nepřehledném labyrintu navršeno množství nepoužitelných přístrojů, rozbitých součástek, vyplavených kusů dřeva, opuštěných, často už těžce identifikovatelných věcí strávených časem, části vraků, starých tisků a papírů, artefaktů nejrůznějšího druhu. Z nich vytvářel novou skutečnost, která nesledovala konkrétní téma a motiv, ale uváděla do světa umělcových představ a asociací. Jeho dílům je vlastní intuitivní smysl pro kompozici celku a kontrast užitých materiálů i struktur jejich povrchů.

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři