DIALOGY O ARCHITEKTUŘE – teoretik : praktik

Datum konání: 01.06.2016, 18:30

Středa, 25. Květen 2016 - 14:54
| Napsal: | Zdroj: Tisková zpráva

První červnový den se v kavárně kreativní zóny DEPO2015 v Plzni uskuteční již třetí přednáška a diskuse z jarního cyklu Dialogy o architektuře. V tradičním čase od 18:30 hod. se představí teoretička a publicistka Karolina Jirkalová a architekt a pedagog Roman Brychta.

DIALOGY O ARCHITEKTUŘE: květen & červen 2016 - foto © Pěstuj prostor

DIALOGY O ARCHITEKTUŘE – teoretik : praktik

Kdy: 1. června 2016 od 18:30
Kde: Kavárna v DEPO2015, Presslova 14, Plzeň

Událost je i na Facebooku.
Více info zde. Vstupné na akci je 40 Kč.

Úvod vystoupení Karoliny Jirkalové, která českou architekturu dlouhodobě sledovala i jako redaktorka magazínu Art+Antiques, bude patřit krátkému představení její práce: Jak se jako vystudovaná bohemistka dostala k psaní o architektuře? S jakými kritérii přistupuje k reflexi architektury? A proč je u nás kritika architektury okrajovým žánrem? Společným tématem jejího symbolického i konkrétního dialogu s architektem Romanem Brychtou bude veřejný, resp. společný, sdílený prostor. A to v nejširším slova smyslu – tedy nikoli pouze prostor materiální, fyzický, ale také prostor mentální, prostředí pro výměnu myšlenek. S tím úzce souvisí ochota a schopnost (nejen) architektů vést dialog, argumentovat, kritiku psát a také ji přijímat, a především se angažovat ve veřejných otázkách. Jirkalová se dotkne také spolupráce, ale i vzájemného napětí mezi teoretiky/kritiky architektury a praktikujícími architekty.

Jako praktikující architekt, činný i v akademickém světě, vstoupí do dialogu Roman Brychta, zakládající člen studia Projektil architekti a od roku 2011 vedoucí ateliéru Architektura IV na pražské UMPRUM. Architektonická kancelář Projektil tvoří úspornou, vstřícnou a svěží architekturu znalou tradice, inovativní typologie a technologie. Razí spojení současného umění, designu, architektury a krajiny a ke spolupráci zve zkušené i mladé perspektivní tvůrce. Pro Romana Brychtu je architektura především starost o místo, ve kterém žijeme. Zkraje své prezentace představí realizace knihoven a zdůrazní přitom, že i tyto budovy jsou součástí veřejného prostoru (také on definuje veřejný prostor jako prostor společný). Podle Brychty by v tuzemském poměrně uzavřeném prostředí měl architekt nejen navrhnout takovou stavbu jako kvalitní dům, ale „celostním“ pojetím společných prostorů vnějších a vnitřních iniciovat změnu chování lidí, a tím i celé společnosti. Po jeho vystoupení se budou moci do dialogu s ním i Karolinou Jirkalovou zapojit také návštěvníci přednášky.

Poslední přednáška a diskuse z cyklu DIALOGY O ARCHITEKTUŘE s podtitulem doma : venku se bude konat ve středu 15. června 2016 od 18:30 hod. v kavárně DEPO2015 v Plzni.

Sérií čtyř přednášek a diskusí chce spolek Pěstuj prostor podporovat a rozvíjet zájem místní odborné i širší veřejnosti o současnou architekturu a vystavěné i krajinné prostředí města. Cyklus připravují plzeňští architekti Petr Klíma a Šárka Lorencová ve spolupráci s dalšími členy spolku Pěstuj prostor a za podpory Plzně 2015, o. p. s., Ministerstva kultury ČR a města Plzně.