Architekt roku 2007

Čtvrtek, 6. Září 2007 - 9:12
| Napsal:
Dne 18. září se otevřou brány Pražského veletržního areálu v Letňanech, aby po roce přivítaly návštěvníky již 18. svátku stavebnictví a architektury – Mezinárodního stavebního veletrhu FOR ARCH 2007. Všichni příznivci a přátelé soudobé české architektury a stavitelství budou mít poprvé možnost seznámit se na panelové prezentaci právě na veletrhu FOR ARCH také s díly účastníků v letošním roce nově vzniklé soutěže ARCHITEKT ROKU 2007.

Tato celostátní soutěž byla vyhlášena pod záštitou rektora ČVUT Prof. Ing. Václava Havlíčka, CSc. jako slavnostní akce k výročí 300 let založení ČVUT, v rámci 18. mezinárodního stavebního veletrhu FOR ARCH 2007 a projektu Architecture Week Prague 2007.

Soutěž byla rozdělena do dvou základních kategorií – projekty a vize.
Již první ročník potvrdil zájem nejen z řad známých architektů, investorů a developerů, ale také mladých a začínajících čerstvých absolventů Fakulty stavební a Fakulty architektury prezentovat zajímavá architektonická díla mezi odbornou a laickou veřejností.

Čerství absolventi mají možnost v soutěži ARCHITEKT ROKU 2007 představit v kategorii „vize“ např. i své diplomové práce. Jednou z takovýchto přihlášených soutěžních prací je zpracovaná vize stavby sociálního bydlení generačně rozdílných skupin, důchodců a dětí v prostředí venkova, doplněná o možnost chování drobných zvířat. Tuto vizi mladých začínajících architektek Elišky Shejbalové a Hany Zapletalové přihlásil do soutěže pod názvem „Selský dvůr Hřebečníky“ zadavatel a budoucí investor Ing. Zdeněk Bubník – firma CONSORTA Praha, s.r.o. Právě z těchto mladých řešitelek je patrné nadšení, ale také životní přesvědčení skloubit touhu člověka žít zdravým životním stylem s potřebou využít všech dostupných moderních prvků a technologií, které vhodným způsobem umožní zabezpečit soužití více generací.

Vysokou odbornou úroveň soutěže zaručuje garance České komory autorizovaných inženýrů a techniků. Společnými silami všech zainteresovaných subjektů se tak podařilo, že si soutěž ARCHITEKT ROKU 2007 vydobyla své místo mezi respektovanými projekty, o čemž svědčí i počet 23 soutěžních děl přihlášených v 1. ročníku.

V kategorii „projekty“ se prezentuje 15 soutěžních prací. Za všechny zmíníme alespoň některé. UNISTAV a.s. přihlásila projekt exklusivní rezidenční čtvrti bytových domů s výhledem na Prahu – „Panorama Strahov“ . Autory jsou architekti: Doc. Ing. Arch Ján Strcula, PhDr.Ing. arch. Simona Dlouhá a projektant: Ing. Prokop Holý + architekti.

FA PAROLLI, s.r.o. přihlásila „Terminál odlet Letiště Brno“, jehož cílem bylo vytvořit podmínky pro zlepšení funkce letiště Brno-Tuřany s ohledem na posílení jeho významu při začleňování do sítě evropských letišť nadregionálního významu, zlepšení podmínek a zkvalitnění služeb při odbavování cestujících, pro zaměstnance leteckých společností a hostů letiště.
Architekt: Ing arch. Petr Parolek, Ph.D.
Projektant: FA PAROLLI, s.r.o.

Firma RODAMCO ČESKÁ REPUBLIKA soutěží s projektem „CENTRUM CHODOV“. Investor ve svých úvahách a cílech šel dál, než jen pouhé dobudování občanské vybavenosti. Záměrem bylo dobudovat nové městské centrum Chodova, které je kombinací různorodých vzájemně se doplňujících funkcí, jež zvyšují kvalitu života městské části Praha 11. Výstavba centra dala místu zcela nový svébytný charakter.

Koncepčním architektem projektu byla společnost T+T, lokálním architektem a zpracovatelem projektu se stala společnost Helika zastoupená Ing. Petrem Kazdou, Ing. Petrem Pleskačem a ing. Jiřím Voslářem. Lokálním partnerem se stala rovněž společnost SIA Architects zastoupená Ing. arch. Radimem Kousalem.

Mezi osmi účastníky soutěže ARCHITEKT ROKU 2007 v kategorii „vize“ se prezentují např.:PETR FRANTA ARCHITEKTI & ASOC., spol. s r.o., která do soutěže přihlásila „Národní knihovnu Praha“.

PPSA, spol. s r.o. soutěží se „Studií administrativy a rezidence firmy Reality z Lipé develop s.r.o.
Autoři: architekt: Ing. Arch. Petr Talanda
projektant: Ing. Lumír Gazda.

Soutěž ARCHITEKT ROKU 2007, které se účastní mnoho dalších zajímavých projektů a vizí, si již v momentu svého vyhlášení dala za cíl seznámit odbornou i laickou veřejnost se soudobou českou architekturou a stavitelstvím, podpořit prestiž technických oborů ČVUT a získat studenty nových ročníků Fakulty stavební a Fakulty architektury.

V současné době vrcholí přípravy pro kvalitní a důstojnou prezentaci všech účastníků a odborná porota bude mít nelehký úkol – vybrat z množství soutěžních prací ty nejlepší z nejlepších a ocenit jejich velkolepou práci titulem a cenou ARCHITEKT ROKU 2007. K tomuto slavnostnímu aktu – předání cen vítězům dojde již 18. září 2007 na galavečeru při příležitosti konání 18. mezinárodního stavebního veletrhu FOR ARCH 2007 v krásných historických prostorách Schwarzenberského paláce na Pražském hradě.

Poděkování však bude patřit všem, kteří svojí spoluprací a důvěrou podpořili důstojný start této nové soutěže, která i v příštích letech umožní architektům, developerům, investorům ale i studentům prezentovat své projekty a vize a zviditelnit svoji činnost v rámci tradičního a v České republice nejznámějšího mezinárodního stavebního veletrhu FOR ARCH. Věříme, že aktivní účast v celostátní soutěži ARCHITEKT ROKU se stane do budoucna zajímavou příležitostí pro zviditelnění a cestou k naplnění podnikatelských záměrů všech zúčastněných.

Jako každoročně, tak i v letošním roce je věnována nemalá pozornost akcím, které veletrh doprovázejí a odborně doplňují a přispívají tak k ještě větší atraktivnosti těchto několika podzimních dní, kdy hlavní město České republiky Praha žije stavebnictvím a architekturou.

Barevný svět architektury.

Klíčová slova: