Cena Bohuslava Fuchse: oceněný projekt | Rekonverze továrny Zetor na sportovně-kulturní centrum

Pátek, 13. Červen 2014 - 0:00
| Napsal:

Další z projektů oceněných porotou soutěže O Cenu Bohuslava Fuchse se zabývá konverzí tovární budovy. Autor pracuje s původním objektem tak, že jeho hmotu ve svých obrysech zachovává, ale současně podle potřeby prořezává tak, aby vyhovovala potřebám nové náplně a celkové koncepci návrhu.

Cena Bohuslava Fuchse - oceněný projekt - Rekonverze továrny Zetor - divize motor, na sportovně-kulturní centrum - Bc. Marek Petrík (5.ročník)
Fotoalbum: 
Cena Bohuslava Fuchse - oceněný projekt - Rekonverze továrny Zetor - divize motor, na sportovně-kulturní centrum - Bc. Marek Petrík (5.ročník)
Cena Bohuslava Fuchse - oceněný projekt - Rekonverze továrny Zetor - divize motor, na sportovně-kulturní centrum - Bc. Marek Petrík (5.ročník)
Cena Bohuslava Fuchse - oceněný projekt - Rekonverze továrny Zetor - divize motor, na sportovně-kulturní centrum - Bc. Marek Petrík (5.ročník)
Cena Bohuslava Fuchse - oceněný projekt - Rekonverze továrny Zetor - divize motor, na sportovně-kulturní centrum - Bc. Marek Petrík (5.ročník)
Cena Bohuslava Fuchse - oceněný projekt - Rekonverze továrny Zetor - divize motor, na sportovně-kulturní centrum - Marek Petrík (5. ročník)
Cena Bohuslava Fuchse - oceněný projekt - Rekonverze továrny Zetor - divize motor, na sportovně-kulturní centrum - Bc. Marek Petrík (5.ročník)
Cena Bohuslava Fuchse - oceněný projekt - Rekonverze továrny Zetor - divize motor, na sportovně-kulturní centrum - Bc. Marek Petrík (5.ročník)
Cena Bohuslava Fuchse - oceněný projekt - Rekonverze továrny Zetor - divize motor, na sportovně-kulturní centrum - Bc. Marek Petrík (5.ročník)
Katalogový list: 
Autor Marek Petrík
Škola FA VUT
Světadíl Evropa
Země Česká republika
Město Brno
Datum projektu 2014

Zadání práce byla rekonverze staré trojlodní továrny firmy Zetor, kde se v minulosti vyráběly motory, na sportovně kulturní centrum. Objekt se nachází v Brně v městské části Husovice. Je situován podélně vedle řeky Svitavy a v blízkosti náměstí Republiky a Tomkova náměstí. Objekt je rozdělen na dvě části - sport a kultura. Obě funkce se prolínají na minináměstí, které zárověň zakončuje průběžnou osu ze směru náměstí Republiky.

Původní hmota objektu je několikrát prořezána. Šířka současného objektu neposkytovala dostatečné prosvětlení. Vyjmutím polí z vnitřní lodě továrny, budoucího dvoru, umožňuji kvalitní prosvětlení z obou stran. V návaznosti na řeku Svitavu je zpřístupněno Sportovní nábřeží - od osy náměstí Republiky. Z důvodu lepší průchodnosti a komunikace v objektu jsou navrženy i dva průchody skrze dvůr. Viz schémata.

Autor: Bc. Marek Petrík (5.ročník) 

Vedoucí práce: Ing.arch. David Mikulášek