Cena Petra Parléře 2012 má vítěze

Úterý, 29. Leden 2013 - 8:37
| Napsal:

Cenu Petra Parléře za rok 2012 získala Ing. Marie Hlavatá za architektonickou studii náměstí ve Valašských Kloboukách. Druhou cenu za architektonickou studii náměstí ve Valašském Meziříčí získal Ing. arch. Jan Albrecht. Třetí cena nebyla udělena.

Fotoalbum: 

Dne 17. ledna 2013 se uskutečnilo zasedání poroty, která vybrala vítěze 10. ročníku Ceny Petra Parléře. V tomto ročníku, který byl vyhlášen 24. září 2012, se tématem stala města Valašské Klobouky, Valašské Meziříčí a Železný Brod. Čtvrté téma - město Sokolov - zůstalo bohužel bez zájmu soutěžících.

Porota byla složena z těchto osobností:

Jiří Částečka, zástupce města Valašské Meziříčí
Mgr. Jiří Pernický, zástupce města Valašské Meziříčí
Ing. Martin Janík, zástupce města Valašské Klobouky
Ing. Daniel Mach, zástupce města Železný Brod
Ing. arch. Tomáš Hradečný
Ing. arch. MgA. Alena Korandová
Doc. akad. arch. Petr Kovář
Ing. arch. Jan Sedlák
Ing. arch. Eva Špačková
Ing. arch. Tomáš Vích
Ing. arch. Jaroslav Wertig

Výsledky hodnocení:

Celkem bylo do soutěže přihlášeno deset architektonických projektů. Do užšího výběru byly vybrány čtyři projekty č. 245 a 8. V této fázi porota dospěla k názoru, že kromě dvou návrhů žádný další nedosahuje parametrů pro udělení ceny. Bylo proto rozhodnuto, že 3. místo uděleno nebude.

Po nelehkém rozhodování a dalším hlasování nakonec porota určila jako vítěze ceny Petra Parléře 2012 (ve výši 140 000 Kč) projekt č. 5 autorského týmu ve složení Ing. Marie Hlavatá, Ing. arch. Josef Hlavatý, Ing. arch. Lenka Hlavatá, kteří si pro svou práci vybrali téma rekonstrukce Masarykova náměstí ve Valašských Kloboukách.

Druhé místo a cenu Ministerstva životního prostředí (ve výši 120 000 Kč) získal projekt číslo 4 autorů Ing. arch. Jan Albrecht a MgA. Renata Slámková. Ti si vzali na mušku město Valašské Meziříčí, pro které vytvořili návrh regenerace parteru náměstí s přiléhající ulicí Mostní.

Podrobnější informace o projektech přineseme během tohoto týdne.

Cena Petra Parléře 2013

Již 28. února 2013 bude vyhlášen další, 11. ročník, tentokrát s řadou drobných i větších změn v pravidlech. Zadavatelem tématu je jedno z nejstarších měst broumovského výběžku Police nad Metují. Více informací najdete na stránkách www.cenapp.cz.

 
 
 

Seznam zúčastněných týmů Ceny Petra Parléře 2012:

Návrh č. 1 - Valašské Klobouky
Doc . Ing. arch. Jiří Löw
Ing. Grosošová Radka
Ing. Chlebovská Sandra
Ing. Svobodová Markéta

Návrh č. 2 - Valašské Meziříčíužší výběr
Ing. Marek Holán
Ing. arch. Ondřej Mundl
Ing. arch. Tomáš Págo
Ing. arch. Pavel Pekár

Návrh č. 3 - Valašské Klobouky
Ing. Martin König
Ján Augustín
Monika Doubková
Lýdia Šušlíková
Iveta Horáková

Návrh č. 4 - Valašské Meziříčí2. cena
Ing. arch. Jan Albrecht
MgA. Renata Slámková

Návrh č. 5 - Valašské Klobouky1. cena
Ing. Marie Hlavatá
Ing. arch. Josef Hlavatý
Ing. arch. Lenka Hlavatá

Návrh č. 6 - Valašské Klobouky
M. A. Svatopluk Sládeček
Ing. arch. Lucie Surá
Ing. arch. Ondřej Bartůšek

Návrh č. 7 - Valašské Meziříčí
Ing. arch. Petr Brožek

Návrh č. 8 - Železný Brodužší výběr
Ing. arch. Martin Doubek
Ing. arch. Aleš Zvolánek

Návrh č. 9 - Valašské Meziříčí 
Ing. Petr Krčmář
Ing. arch. Michal Nejezchleb
Ing. arch. Daniel Baroš
Ing. arch. Marcel Šípka

Návrh č. 10 - Valašské Klobouky
LP projekce s.r.o., Ing. Antonín Procházka