Přístavba rodinného domu od OK PLAN ARCHITECTS

Pátek, 22. Květen 2015 - 0:00
| Napsal: | Zdroj: Autorská zpráva

Přístavba rodinného domu, která citlivě ctí tradiční hmotu stávajícího domku a současně se výrazně odlišuje svým moderním pojetím v celkovém architektonickém výrazu, použitými materiály i jednotlivými detaily.

OK PLAN ARCHITECTS - Luděk Rýzner, František Čekal, Přístavba rodinného domu v Lipnici nad Sázavou - foto © Jaroslav Hejzlar
Fotoalbum: 
OK PLAN ARCHITECTS - Luděk Rýzner, František Čekal, Přístavba rodinného domu v Lipnici nad Sázavou - foto © Jaroslav Hejzlar
OK PLAN ARCHITECTS - Luděk Rýzner, František Čekal, Přístavba rodinného domu v Lipnici nad Sázavou - foto © Jaroslav Hejzlar
OK PLAN ARCHITECTS - Luděk Rýzner, František Čekal, Přístavba rodinného domu v Lipnici nad Sázavou - foto © Jaroslav Hejzlar
OK PLAN ARCHITECTS - Luděk Rýzner, František Čekal, Přístavba rodinného domu v Lipnici nad Sázavou - foto © Jaroslav Hejzlar
OK PLAN ARCHITECTS - Luděk Rýzner, František Čekal, Přístavba rodinného domu v Lipnici nad Sázavou - foto © Jaroslav Hejzlar
OK PLAN ARCHITECTS - Luděk Rýzner, František Čekal, Přístavba rodinného domu v Lipnici nad Sázavou - foto © Jaroslav Hejzlar
OK PLAN ARCHITECTS - Luděk Rýzner, František Čekal, Přístavba rodinného domu v Lipnici nad Sázavou - foto © Jaroslav Hejzlar
OK PLAN ARCHITECTS - Luděk Rýzner, František Čekal, Přístavba rodinného domu v Lipnici nad Sázavou - foto © Jaroslav Hejzlar
OK PLAN ARCHITECTS - Luděk Rýzner, František Čekal, Přístavba rodinného domu v Lipnici nad Sázavou - foto © Jaroslav Hejzlar
OK PLAN ARCHITECTS - Luděk Rýzner, František Čekal, Přístavba rodinného domu v Lipnici nad Sázavou - foto © Jaroslav Hejzlar
OK PLAN ARCHITECTS - Luděk Rýzner, František Čekal, Přístavba rodinného domu v Lipnici nad Sázavou - foto © Jaroslav Hejzlar
OK PLAN ARCHITECTS - Luděk Rýzner, František Čekal, Přístavba rodinného domu v Lipnici nad Sázavou - situace
OK PLAN ARCHITECTS - Luděk Rýzner, František Čekal, Přístavba rodinného domu v Lipnici nad Sázavou - půdorys
OK PLAN ARCHITECTS - Luděk Rýzner, František Čekal, Přístavba rodinného domu v Lipnici nad Sázavou - půdorys
OK PLAN ARCHITECTS - Luděk Rýzner, František Čekal, Přístavba rodinného domu v Lipnici nad Sázavou - řez
OK PLAN ARCHITECTS - Luděk Rýzner, František Čekal, Přístavba rodinného domu v Lipnici nad Sázavou - řez
Katalogový list: 
Autor Luděk Rýzner, František Čekal
Ateliér OK PLAN ARCHITECTS
Světadíl Evropa
Země Česká republika
Město Lipnice nad Sázavou
Datum projektu 2012
Datum realizace 2013
Poznámka

Generální dodavatel: Brodská stavební spol. s r.o., Subdodavatelé: ČADAS interier, AB PARKET, Cabletech, JK SERVIS

Pozemky investora jsou umístěny ve svahu na okraji obce Lipnice nad Sázavou v lokalitě určené pro zástavbu rodinných domů.

Zadáním investora bylo doplnit ke stávajícímu rodinnému domu přístavbu určenou k trvalému bydlení, která bude funkčně oddělena, ale zároveň propojitelná se stávající stavbou, do které se mělo zasáhnout jen minimálně. Přístavba je navržena jako jednopodlažní kvádr zapuštěný do svahu přecházející do patrové nástavby se sedlovou střechou. Svou hmotou navazuje na tradiční řešení sousedícího domku, ale zároveň je výrazově minimalizovaná díky sjednocení otvorů a stěn fasádním obkladem. Přístavba má rozměry 13.2 x 7.7m. Výška hřebene střechy je 9.1m. Střecha je z falcovaného hliníkového plechu. Dominantní prosklená fasáda nástavby otvírá výhledy do krajiny kolem Lipnice.

Architektonicky se jedná o moderní koncept s použitím klasických materiálů – dřevo, kov, beton. Objekt je proveden jako kombinace klasické zděné technologie s železobetonovou nosnou konstrukcí stropů a částečně i nosných průvlaků , pilířů a základů. Na krov byla použita dřevěná rámová konstrukce. Fasáda je také obložena hliníkovým plechem, efektu je dosaženo prostřídáním falců.

 

Projekt vznikl s využitím ARCHICADu.