Studio Rusina Frei dokončilo revitalizaci veřejného prostoru pražského sídliště v Bohnicích

Úterý, 28. Květen 2019 (Celý den)
| Napsal: | Zdroj: Autorská zpráva

Reálná podoba vize výstavby sídlišť jako bydlení obklopené přírodou přináší do současné podoby veřejných prostorů neuchopitelnost a nepřehlednost. Revitalizace parku a náměstí Krakov se snaží přinést plnohodnotnou alternativu života v blokovém městě i do středu sídliště Bohnice. Řešení, vzniklé na základě soutěže a komunikace s místními obyvateli, nabízí prostor pro všechny generace.

Revitalizace parku a náměstí Krakov v Bohnicích, Rusina Frei architekti © Tomáš Rasl
Fotoalbum: 
Katalogový list: 
Autor Martin Rusina, Martin Frei, Markéta Poláčková, Alena Hrabětová
Ateliér Rusina Frei architekti
Světadíl Evropa
Země Česká republika
Město Praha 8 - Bohnice
Ulice, číslo centrum Krakov
Suma 30 000 000.00
Měna CZK
Datum projektu 2016
Datum realizace 2018
Poznámka

Zahradní architekti: Jakub Finger, Miroslava Svorová - atelier Partero

 

Grafické řešení: COLMO

 

Území kolem kulturního domu je pomyslně děleno do tří hlavních částí, označených podle převládající funkce jako „náměstí“, „městský park“ a „park“. Tyto tři prostory do sebe volně přecházejí. Všechny tři části území jsou vzájemně propojeny kruhovými „ostrovy“ a výsadbou stromů. Díky revitalizaci byly odstraněny bariéry. Celé území tak tvoří jeden volně plynoucí, parkově upravený prostor. Přirozený sklon terénu je sjednocen červeným asfaltem. Na náměstí vznikl nový pavilon s kavárnou. Dřevostavbu přesahuje zelená eliptická střecha a vytváří tak zastínění a ochranu před deštěm. Rovná zpevněná plocha náměstí je připravena pro sezónní trhy, vánoční koncerty pod stromečkem nebo sousedská setkání. Náměstí je propojeno s terasou kulturního domu pobytovými schody, které mohou sloužit k posezení pod vzrostlými borovicemi nebo jako hlediště při pořádání kulturních akcí. Díky dřevěnému schodišti a novému bezbariérovému vstupu vznikla krátká pěší trasa z parku do horní části území.

V městském parku převládají travnaté a mlatové plochy určené k posezení, hře a odpočinku. Stávající stromy jsou doplněny o suchomilnou výsadbu blízkou okolní krajině. Součástí realizace je i práce s dešťovou vodou a její zachytávání ve městě. K tomu slouží travnaté poldery a soustavy zasakovacích studní, které se vypořádávají s nemožností zasakovat vody povrchově. 

Vzhledem k použití přírodě blízkých řešení, chytrému nakládání s dešťovou vodou a druhové skladbě, bude prostor umožňovat ukázku ekologických přístupů k veřejnému prostoru. Může sloužit i pro vzdělávání a jako ukázka revitalizace centrální plochy sídliště.