V Brně vzniklo modulární nízkoprahové centrum

Pondělí, 20. Duben 2015 - 0:00
| Napsal: | Zdroj: Autorská zpráva

Dvoupodlažní budova z dílny architektů Radko Květa a Radka Sládečka v nově vzniklém Parku Hvězdička by měla sloužit k sociální integraci romské komunity. Především s ohledem na dočasnost stavby i finanční dostupnost bylo vybráno právě modulární řešení s využitím obytných kontejnerů společnosti KOMA Modular.

Radko Květ, Radek Sládeček - Objekt Nízkoprahového centra, Park Hvězdička - foto © Radek Sládeček
Fotoalbum: 
Radko Květ, Radek Sládeček - Objekt Nízkoprahového centra, Park Hvězdička - foto © Radek Sládeček
Radko Květ, Radek Sládeček - Objekt Nízkoprahového centra, Park Hvězdička - foto © Radek Sládeček
Radko Květ, Radek Sládeček - Objekt Nízkoprahového centra, Park Hvězdička - foto © Radek Sládeček
Radko Květ, Radek Sládeček - Objekt Nízkoprahového centra, Park Hvězdička - foto © Radek Sládeček
Radko Květ, Radek Sládeček - Objekt Nízkoprahového centra, Park Hvězdička - foto © Radek Sládeček
Radko Květ, Radek Sládeček - Objekt Nízkoprahového centra, Park Hvězdička - foto © Radek Sládeček
Radko Květ, Radek Sládeček - Objekt Nízkoprahového centra, Park Hvězdička - foto © Radek Sládeček
Radko Květ, Radek Sládeček - Objekt Nízkoprahového centra, Park Hvězdička - foto © Radek Sládeček
Radko Květ, Radek Sládeček - Objekt Nízkoprahového centra, Park Hvězdička - foto © Radek Sládeček
Radko Květ, Radek Sládeček - Objekt Nízkoprahového centra, Park Hvězdička - foto © Radek Sládeček
Radko Květ, Radek Sládeček - Objekt Nízkoprahového centra, Park Hvězdička - foto © Radek Sládeček
Radko Květ, Radek Sládeček - Objekt Nízkoprahového centra, Park Hvězdička - foto © Radek Sládeček
Katalogový list: 
Autor Radko Květ, Radek Sládeček
Světadíl Evropa
Země Česká republika
Město Brno
Ulice, číslo Hvězdová
Datum realizace 2014
Užitná plocha 615.90m2
Zastavěná plocha 649.20m2

Nízkoprahové centrum

Objekt nízkoprahového centra je součástí Parku Hvězdička, jehož architektonický návrh pochází z Ateliéru zahradní a krajinářské architektury Zdeňka Sendlera. Nový Park vznikl v Brně ve zdevastovaném vnitrobloku ulic Hvězdová, Francouzská, Stará a Bratislavská. Projekt za více než 35 miliónů korun má zvelebit část města, v níž žijí sociálně slabší rodiny.

Budova centra je provozně rozdělena na dvě samostatně přístupná podlaží. Dispoziční trojtrakt s halou ve středním traktu se opakuje v obou podlažích. V 1.NP je umístěn multifunkční sál, který bude sloužit formálním i neformálním skupinám pro realizaci kulturních, sportovních a dalších aktivit. Dále zde nalezneme klubové místnosti, kanceláře sociálních pracovníků a potřebné hygienické zázemí. 2.NP slouží převážně pro poradenskou činnost a zázemí asistentů prevence kriminality, terénní sociální práce a terénní sociálně-pedagogické práce

Výrazným akcentem celé budovy je přestřešení vetší části sestavy kontejnerů ve tvaru H, nástupních prostor a rampy pultovou střechou ze sklolaminátové vlnovky na ocelové konstrukci tvořené sloupy a vazníky. V této střeše je navržen otvor s obslužným prostorem tepelného čerpadla. Východní boční křídlo, je přestřešeno sekundární pultovou střechou z plechové vlnovky. Zbylá část sestavy krytá střechou ze skloaminátu má pouze integrovanou střechu kontejnerů. Výrazným prvkem navazujícím na vstup je stěna z ocelových profilů opláštěná tahokovem, která bude sloužit jako podpora popínavé zeleně. Prvek stěny s tahokovem s popínavou zelení se opakuje u únikového schodiště na jižní fasádě objektu.

Všechny místnosti jsou v obou podlažích přístupné přes společnou halu. Multifunkční sál je příležitostně možné propojit s halou popř. otevřít na terasu.

Park

Dispoziční řešení parku je jednoduché a přehledné a umožňuje oddělit jednotlivé funkce a zároveň kontrolovat provoz a bezpečnost v parku. Základním východiskem je hvězdice 4 parkových chodníků stýkajících se na náměstí v centru parku. Tato růžice dělí park na čtyři kvadranty, které mají své specifické využití. Jihovýchodní kvadrant je určen pro nízkoprahové centrum, jehož budova navazuje bezprostředně na náměstí. Okolí budovy je přístupné z okružní komunikace.

Jihozápadní kvadrant je určen pro sport a hry. Nalezneme zde kvalitní sportovní hřiště s gumovým povrchem pro míčové hry a nově osazené fitness sportovní prvky. Svah navazující na sportovní hřiště je doplněn velkoformátovými betonovými lavicemi a vytváří tak hlediště. V této části parku jsou vysazeny stromy pro vytvoření stínu. Na komunikace navazuje uzavřené hřiště pro malé děti, které je odděleno zídkami a oplocením. Další formu hlediště pro příležitostné akce najdeme v severozápadním kvadrantu, který je tvořen pobytovým polyfunkčním trávníkem s dlouhou lavicí. Základní zóny parku jsou doplněny odpočívadly se stoly a lavicemi, řadou herních prvků a propojeny dlážděnými chodníky. Samozřejmostí je výsadba kvalitních stromů, které poskytnou návštěvníkům parku příjemné prostředí.

Více o tomto projektu a uplatnění modulární architektury v sociální oblasti jako takové se můžete dozvědět přímo od autorů projektu Radko Květa a Radka Sládečka na konferenci ModulARCH, která proběhne na půdě brněnského výstaviště 23.4.2015. Více informací najdete na www.modularch.cz.