Cena Novostavba

Pondělí, 30. Červen 2008 - 15:27
| Napsal:
Pavel Hnilička, Petra Bláhová – Kandusová, Veronika Hamšíková, Jan Dluhoš / hcA Terasový dům v Košířích Spoluautor: Petr Tej, Tereza Růžičková, Helena Šonská Hlavní dodavatel: L – stav, s. r. o. Investor: Kuprum Development, s. r. o.
Autoři této práce byli Akademií architektů vyzváni k účasti v soutěžní přehlídce.

Kousek za odbočkou z rušné pražské ulice se rozevírá klidné lesnaté údolí. Ulice, které jím probíhají, jsou lemovány činžovními vilami z přelomu století a novějšími bytovými domy. Po okolí jsou rozesety původní hospodářské usedlosti romantických názvů. Dramatické modelování terénu a návaznost na přírodní park poskytují oblasti výborné podmínky pro kvalitní bydlení městského typu v činžovních vilách.
Na pozemku dnešního terasového domu stávala ve svahu zhruba 10 m vysoko nad ulicí vilka, respektive polovina dvojdomku, která u sousedů nebyla dostavěna. Parcela je extrémně strmá. Majitelé vilky si pro překonání její výšky pořídili malou lanovku, která ovšem neodpovídala jejich představám, stejně jako samotný domek. Rozhodli se proto využít prudkého svahu, vystavět terasový dům a na jeho vršku se usídlit v novém pohodlném bytě.
Princip terasového uspořádání umožnil ke každému bytu přiřadit střešní zahradu. Bylo tak možné vystavět kvalitu bydlení podobnou rodinnému domu, avšak „městsky zahuštěnou“ bez obrovských plošných nároků, které si současná výstavba kolonií rodinných domů v sídelní kaši vynucuje. Dům je členěn na 4 byty, z toho 1 mezonetový. V patře na úrovni ulice je garáž pro 8 automobilů, vstupní hala a sklípky pro každý z bytů. Domem prochází výtah, ze kterého se vstupuje přímo do jednotlivých bytů. Společné komunikační prostory tvoří pouze vstupní hala. Schodiště je vytaženo ven z domu. Majitelé bytů tak mohou po holandském způsobu vstupovat do svých jednotek přímo z venkovního prostoru. Spodní tři byty mají terasy na východ a jih, zatímco horní byt má terasu na východ a na západ navazuje na soukromou zahradu.
Dům je tvarován na dva základní objemy: na spodní „sokl“ a horní „korunu“. Spodní část soklu se výrazně zakusuje do svahu a v podstatě kopíruje terén. Cílem je, aby co nejméně vystupovala ven a aby působila spjatá se zemí. To časem podpoří zelené terasy porostlé trávou, popínavou zelení a drobnými keři a stromy uloženými do květníků. Členění domu na 2 díly se odráží i v materiálovém řešení – spodní díl je proveden v černém probarveném betonu, horní díl je zabalen do pláště měděných kazet podle principu Semperova oblékání domu. Černý probarvený beton byl vybrán podle černé břidlicové skály pod domem. Měděné opláštění „koruny“ navozuje dojem střechy, báně, která sedí jako nástavba na soklu. Skládací okenice jsou ve stejném modulu jako pevné kazety a tak při jejich zavření splynou s fasádou v jeden objem ponechaný ve své fyzické syrovosti. Spodní i horní díl domu je tvarován ve stejném modulu, přičemž měděné kazety prolínají i dolů ve formě okenic.

Konstrukční princip tvoří stěnový nosný systém ze železobetonu v suterénu doplněný sloupy. Stavba je izolována proti zemní vlhkosti bentonitovými rohožemi. Obvodové zdivo je sendvičové s 15 cm tepelné izolace, horní měděná vrstva je odvětraná na dřevěném roštu. Ploché střechy jsou izolované asfaltovými pásy. Tloušťka vegetační vrstvy je min. 20 cm. Vnitřní dělící příčky jsou keramické. Okna jsou dřevěná s izolačním dvojsklem doplněná z interiéru deštěním na tloušťku stěny. Podlahy jsou masivní dřevěné v kombinaci s litým terrazzem a litými barevnými stěrkami. Dveře jsou dřevěné v úpravě podle přání jednotlivých majitelů bytů. Byty jsou vytápěny samostatně plynovými kotly. Ve vnějších prostorách se uplatňuje černý probarvený beton „soklu“, šedý beton opěrných zídek a schodišť doplněný kameny skládanými do drátěných košů, ocel zábradlí a teplé odstíny modřínových prken a měděných kazet.


Klíčová slova: