Diplomní projekt | Divadlo Vosto 5

Středa, 21. Duben 2010 - 2:00
| Napsal:
Řešené území se nachází v Praze 5 – Košířích na samém okraji parku Kavalírka. Jedná se o rohovou parcelu, která je lemována ulicemi Pod Kavalírkou a Musílkova. Atraktivita celého místa spočívá především v dramatické poloze na rozhraní kompaktní městské blokové zástavby a vilové čtvrti...

Koncept stavby vychází z podmínek morfologie pozemku a jeho okolí. Svými poměrně stísněnými rozměry tak definuje hmotové uspořádání budovy. Stavbě dominuje podélná východo-západní osa s parkem na jedné straně a křižovatkou na straně druhé. Celá budova zabírá asi polovinu pozemku, zbylá plocha spolu s přiléhajícím parkem je pak určena k využití pro letní venkovní scénu. Divadlo tvoří dvě protínající se hmoty. Takzvaný sokl celé stavby v podobě dvoupatrové masivní betonové konstrukce, který skrývá veškeré provozy nezbytné pro chod celého divadla a samostatná křehká zářící hmota sálu.

Cílem návrhu bylo vytvořit takovou stavbu, která harmonicky zapadne do prostředí na rozhraní dvou typologických celků. Vzhledem k půdorysnému omezení a snaze konkurovat výšce okolní zástavby, byl zvolen koncept sálu v druhém nadzemním podlaží. Tím se uvolnil prostor vstupního podlaží pro provozy, které vyžadují přímý nástup z ulice - vstupní hala s šatnou a toaletami pro návštěvníky, divadelní kavárna přístupná z divadla i samostatně z venku, vstup pro herce a personál, prostor pro nakládání dekorací, sklad a dílny. Sál je koncipován jako variabilní scéna pro cca 228 diváků. Celkem je možno vytvořit několik různých dispozičních variant ve vazbě na charakter probíhající akce. Ve třetím nadzemním podlaží se navíc nachází dvě garsoniéry pro ubytování hostujících umělců. K oběma bytům náleží rozlehlá střešní terasa, která je přístupná rovněž z chodby pro všechny účinkující. Její jihovýchodní orientace směrem do parku tak skýtá rychle a snadno dostupné místo pro odpočinek a relaxaci.

             


  Diplomní projekt Divadlo Vosto 5
  JOHANA KAPLANOVÁ, FA ČVUT Praha

  vedoucí diplomního projektu:  Ing. arch. Jan Sedlák
  školní rok: 2008/2009

 

Barevný svět architektury.

Klíčová slova: 

Diskuse: