Diplomní projekt | Petschkova vila

Pondělí, 15. Listopad 2010 - 1:00
| Napsal:
Rezidence byla postavena jako tzv. třetí Petschkova vila v letech 1929_1930 a představuje ukázku eklektického slohu. Roku 1958 došlo k nešetrné přestavbě pro účely Čínského velvyslanectví, které zde sídlilo až do roku 1989. V roce 2006 vilu převzal Památník národního písemnictví pro své budoucí sídlo.

Lokalita

Vila je situována v Praze Bubenči, na rohu ulice Pelléova a V Sadech. Pozemek tvoří rozlehlá zahrada se vzrostlou zelení.
V severojižním směru je pozemek převýšen o 5 metrů, ve východozápadním směru je téměř v rovině.Koncept

Cílem diplomního projektu byla rekonstrukce Petschkovy vily pro potřeby Památníku národního písemnictví, vybudování dostatečných prostor pro depozitáře sbírek a archivů a doplnění novostavbou. PNP má tři odborná sbírková oddělení _ literární archiv, knihovnu a umělecké sbírky.Dispozice Petschkeho vily
Pětipodlažní objekt Petschkeho vily je rozdělen na prostory určené veřejnosti, prostory depozitů a prostory pro práci badatelů a archivářů.
Původní vstup do vily na boční fasádě je přemístěn na osu jižní fasády, orientované do zahrady. Nevhodná terénní úprava, jež má za výsledek vytvoření příkopu mezi zahradou a vilou, bude odstraněna a vrácena do původní podoby, kdy terén dobíhá až ke vstupu do 1. nadzemního podlaží. K vile je dolepena nehodnotná přístavba sálu kina, která  nešetrně propojuje vilu se sousedním objektem a vila tak ztrácí svou charakteristickou vlastnost solitéru v zahradě. Proto jsem se rozhodla pro demolici tohoto objektu, na tomto místě tak může vzniknout příjemná terasa s kavárnou.
V 1.np se nachází nejfrekventovanější provozy: Víceúčelový sál / Kavárna / Studovna knihovny a Dočasná expozice.
V patře jsou umístěny provozy Stálé expozice umělecké sbírky a archivu a v bočních křídlech Ředitelství PNP a Oddělení prezentace sbírek.
V podkroví jsou situovány Pracovny badatelů, archivářů, pracovníků uměleckých sbírek a knihovny.
V polozapuštěném suterénu vily se nachází vstup zaměstnanců, příjem archiválií a pomocné provozy. Na severní osvětlené straně jsou Restaurátorské a konzervátorské dílny, na jižní straně Depotní sály uměleckých sbírek a archivu.
Petschkeho vila je s novostavbou  propojena suterénem, kde jsou vybudovány nové depotní sály pro Archiv PNP. Ty jsou vybaveny mobilními posuvnými regály, které zvýší kapacitu využití plochy na dvojnásobek. Technická místnost Petschkeho vily je umístěna v 2. PP.
V dispozici Petschkeho vily je charakteristická prostorná chodba v podélné ose objektu, kterou jsem chtěla při rekonstrukci zachovat a využívat pro vystavení exponátů uměleckých sbírek a obnovit tak reprezentativní charakter rezidence, včetně schodiště umístěného v eliptickém rivalitu na ose severní fasády vily.
Hranice Studovny je záměrně potlačena řešením jednotlivých detailů _ maximálně prosklená fasáda _ podlahy přetažené do zahrady _ vykonzolované zastřešení objektu i celkový hmotový a prostorový koncept stavby. Studovna se tak stává zastropeným prostorem mezi vzrostlou zelení a vilou.
Objekt se otevírá vstupní halou k Petschkeho vile, studovna je orientována východozápadním směrem ve smyslu převládající zeleně. Z jihu je studovna cloněna dvojitou fasádou z mléčného skla. Jednoduchý snadno čitelný koncept stavby je doplněn jádrem, které je obaleno policemi knih a katalogů a stává se tak součástí interiéru spíše jako nábytek než jeho bariéra. Tvar objektu je jednoduchý strohý vytváří tak kontrast bohatě zdobené vile.
 


  Diplomní projekt Památník národního písemnictví
  LENKA STEKLÁ, FA ČVUT Praha

  vedoucí diplomního projektu: Prof. Ing. arch. Ladislav Lábus
  školní rok: 2009

 

 

Klíčová slova: