UP | DOWN | IN | OUT aneb Staroměstská radnice podeváté

Čtvrtek, 2. Prosinec 2010 - 1:00
| Napsal:
Návrh č. 8, v pořadí devátý projekt workshopu "Gočár se dívá, Rojkind tě povede", vycházel z původní funkce území - místo pro setkávání. Toto místo však rozšířil do třídimenzionálního prostoru.

Tým 8 tvoří / Team 8 consists of:

  • Dagmar Sitařová, FA VUT, Brno
  • Helena Tůmová, FA VUT, Brno
  • Jana Nebesářová, FA VUT, Brno
  • Martina Tibenská, SvF STU, Bratislava
  • Matúš Grega-Jakub, SvF STU, Bratislava

Prohlédněte si také ostatní projekty z workshopu Gočár se dívá, Rojkind Tě povede!

Zachovat stávající funkci - posezení, procházení, pozorování okolí, klábosení...

Keep the current functions - sitting, watching, walking, chatting...

 

Zlepšit kvalitu stávajících funkcí

Improve the quality of recent functions

 

Přilákat vice lidí - turisty & místňáky

Attract more people - tourists & locals

 

Začlenit infocentrum - potřeba teoretické základny

Input the infocentr - need od teoretical basement

Prohlédněte si také ostatní projekty z workshopu Gočár se dívá, Rojkind Tě povede!

Barevný svět architektury.

Klíčová slova: