KOMA 2011: Soutěžní návrh #31

Pátek, 3. Únor 2012 - 1:00
| Napsal:
NÁVRH DOMOVA PRO SENIORY PRAHA STRAŠNICE SYSTÉMEM PROSTOROVÉ MODULACE

Podpořte své favority i v hlasování na Facebooku zde!

Bydlení pro seniory není pouhým manifestem různých norem a předpisů, ale především místem, kde se odehrává spousta příběhů a to šťastných i tragických. Místem, ke kterému si jeho obyvatelé získají hluboký vztah. Kontejnerová buňka tvoří základní obytnou jednotku poskytující dostatečné soukromí. Zbytkové prostory umožňují vzájemné střetávání a komunikaci. Princip rozmístění buněk vytváří členité místo, které lidí zapojí do kontaktu s ostatními, ale v případě špatné nálady dovolí pouze z dálky sledovat či naslouchat.

Samotnou kapitolu tvoří přízemní denní centrum. Sdružuje obyvatele domova s lidmi z okolí a nabízí jim řadu aktivit. Forma stavby ukazuje 2 tváře. Východní část přistaveného skeletového systému obsahující komunikace odráží jednolitost a uniformnost okolních činžáků, zatímco jednotlivé byty seniorů na opačné straně působí moderně a odráží individualitu každého obyvatele domu.

Cílem domu není šokovat, ale zapadnout do proluky mezi stávající zástavbu.

Návrh počítá s odstraněním sousedního objektu s možností ,,učesání" neuspořádaného parkování před vchodem do budovy.

V důsledku maximálního využití parcely jsou skombinovány modulární jednotky s ocelovým skeletovým systémem, nesoucím horizontální i vertikální komunikace. Na skelet lze použít stejnou skladbu materiálů, jako u kontejnerů.

Celková plocha bydlení pro seniory: 1592 m2
Počet bytových jednotek: 15
Použitých kontejnerů: 3,6*3,6*7,5 16
3,6*3,6*9,35 15
Celkový počet obyvatel: 15

Barevný svět architektury.

Klíčová slova: