KOMA 2011: Soutěžní návrh #68

Pátek, 3. Únor 2012 - 1:00
| Napsal:
NÁVRH DOMOVA PRO SENIORY PRAHA STRAŠNICE SYSTÉMEM PROSTOROVÉ MODULACE

Podpořte své favority i v hlasování na Facebooku zde!

Penzion a denní centrum p r o  s e n i o r y

Principielně se jedná o volné rozmístění modulových prvků, vzniklý meziprostor je zastřešen a opláštěn. Vzniká tak multifunkční hala (herna, jídelna, čítárna, atd.) K jednodnotlivým pokojům, stejně tak i k hale přlléhá systém, malých dvorků, kam se mohou směřovat aktivity za vhodného počasí. Nabízí se tak, jeden velký společný prostor a několik menších s privátnějším charakterem.

V návrhu se opakuje modul 3,6 x 9,2 x 3,6. Jednopodlažní stavba je opláštěna namořeným dřevem a střechu pokrývá vegetačnl zelená vrstva. Celkově má objekt působit nanápadně a pokorně k okolí.

Barevný svět architektury.

Klíčová slova: