Křižovatky architektury představí unikátní hamburský projekt „Hafen City“

Středa, 19. Srpen 2009 - 2:00
| Napsal:
Zajímá Vás městská architektura a výstavba? Vstupujete do diskuzí na téma historická zástavba vs. moderní architektura? Nejen na tyto otázky bude hledat odpověď konference Křižovatky architektury, která otevírá mezinárodní festival architektury Architecture Week a již 20. jubilejní stavební veletrh FOR ARCH 2009.

O zahraniční zkušenosti se začleňováním moderní architektury do původní historické zástavby Bruselu známé jako tzv. „Bruselizace“ se s návštěvníky podělí François-Xavier de Donnéa, unikátní developerský projekt přeměny centrální části Hamburku tzv. „Hafen City“ představí ředitel stavebního úřadu městské části Hamburg-Mitte Bodo Hafke. Projekt se dotýká nejen revitalizace a obnovy města - rekonstrukce domů z poválečného období, ale vtiskává městu novou tvář připojením městské části Hafen City do aktivního života Hamburčanů. Čtyřlístek zahraničních hostů doplní hlavní architektka Budapešti, urbanistka Éva Beleznay a Markus Olechowski z Magistrátu města Vídně, který téma metodologie územního plánování doplní i o stále aktuální téma výškových budov v kontextu světového dědictví.

Problematiku územního plánu Prahy otevře přímo ředitel Útvaru rozvoje hl. m. Prahy Ing. Bořek Votava, na kterého naváže vedoucí odboru urbanistické koncepce ÚRM  Ing. arch. Kateřina Szentesiová. Vnitřní suburbanizace Prahy projevující se enormní snahou o extenzivní růst městských částí doprovázená dopady vnější suburbanizace do územního plánování – i tyto otázky řeší nový koncept územního plánu. A že kulturní památky mohou být součástí aktivního života města? Nejen této problematiky se dotkne přednáška PhDr. Michaela Zachaře z Národního památkového ústavu.
 
Konference se koná dne 21. září 2009, od 10.00 hod. v budově Mánes, Praha 1.
Klíčová slova: