Moderní sakrální stavba v duchu křesťanské tradice

Pátek, 10. Prosinec 2010 - 1:00
| Napsal:
Další z realizací Marka Štěpána promlouvá o bytostném vztahu tohoto architekta k sakrální architektuře. Stavba kostela sv. Ducha na Šumné moderním způsobem spojuje tradiční prvky sakrální architektury.

Kostel sv. Ducha na Šumné

Budova kostela je umístěna na do této doby neutěšené veřejné ploše. Nově a jasněji definuje trojúhelníkový prostor návsi. Aby se nevelká hmota kostela urbanisticky uplatnila, je opticky zvětšena vstupní hranolovou věží – ta tvoří hmotnou dominantu. Vstupní fasáda s touto věží je přímo v pohledové ose příjezdové komunikace.

V budoucnu se předpokládá vztyčení pylonu na nové trojúhelné návsi před kostelem.

Architektonická forma kostela je prostá, v geometrických liniích, vystavěna na striktní proporční osnově vycházející z vepsaného kruhu (jak v půdorysech, tak v řezech). Architektura kostela vychází ze starých raně křesťanských podélných sakrálních staveb s apsidálním závěrem a přepisuje je pro potřeby současné liturgie.

Kostel intimních rozměrů má obdélníkový půdorys velikosti cca 18x9,3 m, rozdělený na věž, loď a závěr. Hlavním prostorem je obdélná zaklenutá loď s kněžištěm v apsidiálním závěru . Apsida bude v příštích letech pojednána monumentální freskou. Věž má 4 podlaží, v 1. a 2. podlaží je kůr , nad ním zvonice, na vrcholu věže je kříž z probarveného betonu. V suterénu pod presbytářem je umístěna klubovna se zázemím, přístupná zvláštním vstupem.

Liturgické řešení se obrací k rané křesťanské architektuře. Ohniskem prostoru je presbytář, ten je vyvýšen o 2 stupně vůči lodi na kruhovém ostrově. Centrem presbytáře je obětní stůl, ten je stejně jako ostatní liturgický mobiliář z Božanovského pískovce.

Materiály, které jsou zde použity vychází z klasických a tradičních materiálů a technologií této oblasti.
Objekt je založen na betonových základových pasech ztužených věncem, svislé nosné konstrukce jsou z keramických bloků a plných cihel, stropy jsou monolitické železobetonové, schody dřevěné.

Konstrukce krovu je z obloukových dřevěných vazníků. Střecha je zateplená, kryta odvětranou keramickou krytinou. Izolace proti zemní vlhkosti je z modifikovaných asfaltových pásů. Klempířské práce jsou provedeny v mědi (resp. titanovém zinku). Okna a dveře jsou dřevěné atypické dubové, vstupní dveře s reliéfem. Podlahy jsou keramické s výjimkou kůru (dřevěné), omítky jsou vápenné jemně kletované, Lavice jsou dubové, celodřevěné konstrukce, mobiliář a stupeň presbytáře jsou kamenné.

Hlavním tahounem výstavby tohoto kostela byl kněz Marek Dunda ze společenství katolických kněží Fatym z Vranova nad Dyjí. Autorem kostela je moravský architekt Marek Štěpán. Jeho Atelier Štěpán se dlouhodobě zabývá sakrálními stavbami. Tiskový mluvčí svěcení P. Oldřich Máša je spokojen, že před svěcením byl zhotoven nejen interiér, ale i liturgické předměty jako procesní kříž, kropenka, kadidelnice či svícny.

  Název:
 Kostel sv. Ducha
  Místo:  Šumná
  Autor:
 Marek Jan Štěpán, Atelier Štěpán
  Stavební řešení:  Ing. Jakub Staník
  Stavebník:  Fatym Vranov
  Dodavatel:
 Atlanta Znojmo
  Projekt:
 2003 - 2005
  Realizace stavby:
 2005 - 2009
  Investiční náklady:  6,5 mil. Kč vč. DPH
  Celkový oběstavěný       prostor:
 1500 m3
  Celková zastavěná plocha:  160 m2
  Kapacita kostela:  100 osob (z toho 50 sedících)


Barevný svět architektury.

Klíčová slova: