Nové multifunkční centrum v Praze Vysočanech

Středa, 20. Květen 2009 - 3:31
| Napsal:
V pražských Vysočanech by mohlo vyrůst nové multifunkční centrum. Má zahrnout například kanceláře, obchody, byty i restaurace. Za plánem stojí firma Gauff Praha, vlastněná německou stavitelskou firmou H.P.Gauff Ingeniuere. ČTK to dnes zjistila z dokumentů předložených k posuzování vlivů stavby na životní prostředí. Podle posudku magistrátu však může mít záměr významný vliv na životní prostředí i obyvatelstvo.

Celková hrubá podlažní plocha plánovaného osmipatrového centra má překročit 35.900 metrů čtverečních. Přibližně dvě třetiny areálu mají zabrat kanceláře a obchodní plochy. Práci by mělo v centru najít kolem 80 lidí. Bytů by mělo být v centru 12, dalších deset by mělo být v podobě ateliérů. Gauff by chtěl začít stavět v červnu 2010 a ukončit výstavbu v listopadu 2012.

Dotčené území se rozprostírá na 6216 metrech čtverečních. Nachází se na prostoru vymezeném ulicemi K Žižkovu, Poděbradská, U Harfy a železniční tratí Praha - Český Brod. V lokalitě se v současnosti nachází stavby, které využívá firma D.Z.P. praha pro truhlářskou a čalounickou výrobu. Má tam i sklady a prodejnu.

Komplikací pro stavitelskou firmu však může být postoj magistrátu. V dnes zveřejněných závěrech zjišťovacího řízení konstatoval, že má k záměru připomínky z hlediska urbanismu, zeleně i dopravy. "Hlavní město Praha konstatuje, že záměr zastavuje 100 procent pozemku, měřítkem se zcela vymyká struktuře okolní zástavby a vnáší do území nepřijatelnou hmotu," uvedli úředníci.

Zásadní nesouhlas se stavbou vyjádřilo i občanské sdružení Blondi. "Objekt necitlivě narušuje urbanistický ráz prostředí, výškově převyšuje stávající zástavbu. Umístění stavby a míra zastavění pozemku neodpovídá urbanistickému a architektonickému charakteru prostředí a požadavkům na zachování pohody bydlení a zdravého životního prostředí," uvedlo sdružení.

Kvůli těmto i dalším připomínkám magistrát rozhodl, že plán na novou polyfunkční budovu bude hodnocen podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.


Daniel Novák

Klíčová slova: