Revitalizace zámeckého návrší v Litomyšli

Čtvrtek, 18. Březen 2010 - 1:00
| Napsal:
Předzámčí je veliký veřejný prostor naplněný dramatickým barokním dějem, který v minulosti nestihl být zarámován do formálně dokonalého architektonického rámce. Nyní se o to pokoušíme. Zpřesňujeme a kodifikujeme veškeré prostorové vztahy, obohacujeme je a v duchu naší doby zavádíme nové alternativní vazby.

Předzámčí

Předzámčí je veliký veřejný prostor naplněný dramatickým barokním dějem, který v minulosti nestihl být zarámován do formálně dokonalého architektonického rámce. Nyní se o to pokoušíme. Zpřesňujeme a kodifikujeme veškeré prostorové vztahy, obohacujeme je a v duchu naší doby zavádíme nové alternativní vazby.

Toužíme oživit veškeré prostorové nuance, dát jim nový smysl a vytěžujeme pro zámecké návrší a město hodnoty, které jsou v předzámčí uloženy.

Projekt veřejných ploch předzámčí vzniká v úzké návaznosti na projekt revitalizace Regionálního muzea v Litomyšli. Zapuštěná dostavba muzea výrazně propojí předzámčí a stávající budovu.

I. nádvoří

Bude zrekonstruována plocha I. nádvoří. Bude kompletně vyměněno současné mlatové souvrství a spádováno do centrálních vpustí. V rámci plochy bude realizována též část nového slavnostního osvětlení areálu.
 

Zámecký pivovar

Hlavním mottem dohody o společném užívání zámeckého pivovaru v Litomyšli je prolnutí všech prostorů a možnost jejich velmi variabilního využívání všemi stranami.

Rekonstrukce východní části pivovaru je poslední etapou rekonstrukce celého objektu zámeckého pivovaru. Stejně jako západní část je i tato východní část srostlicí mnohých stavebních úprav, bourání a opětovného stavění. Stejně tak bude i srostlicí několika provozů a funkcí. Severní trakt východní části se samostatným vstupem ze zámeckého nádvoří má v přízemí prostory rodného bytu Bedřicha Smetany. Prostory ve východní části mají vstup z obnoveného průchodu vedoucím středem objektu pivovaru mezi ulicí Jiráskovou ulicí a prvním zámeckým nádvořím. V přízemí ve středním traktu jsou umístěny společenské prostory-sály (bývalá humna a stáje) se zázemím. V jižním traktu jsou přes chodbu přístupné prostory nových pracovišť Regionálního muzea v Litomyšli a galerie, které jsou ve 2. NP a v podkroví.

           

Klíčová slova: