Rodinný dům v Heřmanově Městci

Čtvrtek, 3. Září 2009 - 2:00
| Napsal:
Stavba roku 2009 [55/55] | Atriový rodinný dům, využívající kombinace kamene a dřeva, propojený s přilehlou zahradou.

Hlasujte o cenu veřejnosti!

Chcete-li hlasovat pro tuto stavbu, zašlete SMS hlas pro tuto stavbu ve tvaru:

SR 55

na telefonní číslo:

+420 731 350 683

Hlasovat můžete také prostřednictvím webových stránek www.stavbaroku.cz

popis stavby:

Atriový dům samostatně stojící, dvě hmoty s pultovými střechami o výšce jednoho a dvou nadzemních podlaží, bez podsklepení. Doplňkové objekty zázemí zahrady a bazénu, zahrada s přírodním jezírkem.

její funkční určení:

Individuální rodinný dům s přilehlou obytnou zahradou

konstrukční a stavební řešení:

Rodinný dům s atriovým uspořádáním, s atypickými dřevěnými a kamennými prvky. Svislé nosné konstrukce jsou provedeny s využitím kanadského srubového systému staveb z tvrdého dřeva v kombinaci s tepelně-izolační vrstvou a odvětranou fasádou z pískovcového zdiva.

lokalizace:

název RODINNÝ DŮM V HEŘMANOVĚ MĚSTCI

místo Č.P. 970, NA PARC.2510 V KÚ HEŘMANŮV MĚSTEC, ZAHRADA 1173/150, 1173/155

stručná charakteristika Dům je tvořen průnikem dvou hmot s pultovými střechami obepínajících střed - atrium. Stavba využívá kombinaci kamene a dřeva a je propojena s přilehlou zahradou.


Zobrazit místo STAVBA ROKU 2009 na větší mapě

doba výstavby

Stavba byla dokončena a předána do užívání v červenci 2008. Práce na projektu (studie a dokumentace pro správní řízení byly započaty v roce 2006, výstavba byla zahájena v roce 2007.

použité technologie, materiály a výrobky:

Střešní plášť a klempířské detaily jsou vytvořeny z titanzinkového plechu. V detailech se uplatňuje zejména kámen, dřevo a nerezové a pozinkované zámečnické konstrukce. Zastavěná plocha činí 230 m2. Těžké sendvičové stěny ze zdiva POROTHERM, srubové sendvičové stěny, lícové pískovcové zdivo, zatravněné střechy. Stropy MIAKO, část stropů je otevřena do dřevěného krovu. Oplocení je řešeno jako zeď z lícového kamenného zdiva. Zámečnické detaily z černěné oceli.

Stavba je přihlašována do soutěže pro neobvyklé a promyšlené architektonické a konstrukční řešení, kvalitu provedení s důrazem na precizní detail a kvalitní materiály.

 55 / 55  Přihlášená stavba --> Postup do II. kola --> Nominace na titul
 Název:  Rodinný dům v Heřmanově Městci
 Místo:  Heřmanův Městec 970, okr.Chrudim
 Typologický druh:  Obytná budova
 Typ stavby:  Novostavba
 Autor:  ai5 s.r.o.
 Dodavatel:  AZ STAVEBNÍ Heřmanův Městec, s.r.o.
 GRANO Skuteč spol. s r.o.
 Přihlašovatel:  GRANO Skuteč spol. s r.o.
 Investor:  manželé Nešetřilovi

 

Klíčová slova: