Smuteční síň v Turnově | Cena | NovostavbaGrand Prix Obce architektů 2004

Čtvrtek, 20. Květen 2004 - 0:13
| Napsal:
Smuteční rozlučková síň je situována na okraji historického centra města, v prostoru mezi dolní částí Městského hřbitova a korytem říčky Stebenky. Lokalita se nachází na úpatí svahu, zvedajícího se od říčky k vrcholu s jednou z hlavních architektonických dominant Turnova - kostelem Narození Panny Marie. Osa – cesta, propojující vstup do kostela přes horní a dolní část hřbitova se smuteční síní, bude zakončena pískovcovým obeliskem. Hlavní přístupová cesta jde od ulice Markovy, vedoucí z náměstí, proti toku Stebenky, kolem ostrohu dolní části hřbitova. Stavba využívá částečného rozšíření pozemku do prostoru Městského hřbitova. Na poměrně stísněné lokalitě přimyká budovu smuteční síně ke hřbitovní zdi.
Budova je navržena tak, aby rezervovala po celé délce území příjezdovou komunikaci, která umožní provozní vjezd do zázemí smuteční síně. Průčelí je inspirováno torzem staré (pískovcové) hřbitovní zdi, které se nachází na svahu, do něhož je objekt částečně zapuštěn. Současný transver respektuje charakter místa a reaguje svým odstupňovaným tvarem na stáčející se koryto říčky. Samotná obřadní síň je tak zcela skryta pohledům zvenčí.
Vstup je veden po dlouhé rampě mezi dvěma zdmi přes venkovní krytý prostor do vstupní haly. Křížení os i materiálů: sklo, dubenecký, na katru řezaný pískovec, ořech obkladu, kamenná mozaiková dlažba, kovové nebe, enkaustika. Strop představuje výseč severní podzimní hvězdné oblohy se souhvězdím Pegas, Andromeda a Perseus. Do vlastní síně se vstupuje pod kůrem (pohledový beton, pochozí sklo). Kapacita je 80 sedících a cca 50 míst ke stání. Jednoduchý nečleněný prostor síně s podlahou z porfyru, pískovcovým obkladem do třech čtvrtin výšky (zbytek světle šedá omítka) a akustickým sádrovým podhledem (pozn.) doplňuje nábytek z ořechu: masivní lavice, posuvné dveře, pultík a katafalk. Prostoru dominují dvě proti sobě umístěné stěny z pohledového betonu – pozitiv a negativ – s motivem nepravidelných soustředných oválů.
Čelní stěna smuteční síně za rakví se zesnulým je plně prosklená a umožňuje tak pohled do atria (vodní plocha, červenolistý javor, koruny staletých stromů). Na konci rozloučení se zavírá kovová opona a současně, jak mizí pohled na zesnulého a do atria, se otvírají žaluzie světlíku v ose stropu síně a do zšeřelého prostoru přichází ostrý paprsek denního horního světla. Vysoká a úzká odchozí hala, navazující na síň a ústící do venkovního prostoru, umožňuje plynulý průběh bezprostředně po sobě následujících pohřbů. Další prostory pro veřejnost tvoří kancelář pro sjednávání pohřbů a místnost pro pozůstalé, navazující na výstav. Zázemí a provoz jsou řešeny zcela bezbariérově na systému kovových vozíků, bez jakékoli namáhavé manipulace. Celou obsluhu v podstatě zvládne jeden pracovník - pro výslednou cenu pohřbu podstatný fakt. Střechy jsou převážně zatravněné. Obvodové stěny jsou vyzděné, obložené pískovcem s provětrávanou mezerou. Součástí stavby je poměrně rozsáhlá realizace sadových úprav a venkovních ploch.

pozn.: Na základě intimního prostředí sálu a zejména akustické pohody uvažuje Kulturní centrum Turnov o možnosti pořádání různých hudebních akcí, např. adventních koncertů. Tato možnost by výrazně obohatila a odtabuizovala tvář a chápání objektu a snad i samotného smutečního obřadu.zpráva poroty
Toto je památná kaple, která slouží všem křesťanským a světským vyznáním. Prezentační panel kategorie nových budov nebyl originální a porotu více zaujaly a přesvědčily prezentační panely tohoto projektu v kategoriích Interiér a Krajina. Avšak návštěva samotné budovy pro nás byla příjemným překvapením, byla lepší než všechny grafické prezentace, a po patřičném zvážení byla určena jako vážný uchazeč o Grand Prix. Je to velmi prostá, téměř strohá moderní architektura, naprosto vhodná, co se týče pochopení procesních a dalších následujících obřadů nezbytných k dosažení klidu pro truchlící. Kaple je umístěna na překrásném místě, v přírodě vedle potoka v malém údolí, bohatém na původní stromy a podrost. Tento přirozeně poklidný prostor je pak vizuálně spojen se schodištěm k hřbitovu, který je vysoko po straně údolí. Využity jsou také akustické vlastnosti tekoucí vody potoka na úrovni vstupního dvora a malý balkon, který prodlužuje linii schodiště. Uvnitř kaple samotné lze rozpoznat „andovskou“ inspiraci a auru. Prostota tohoto prostoru a způsob, jakým pojí interiér a exteriér, jsou naprosto úžasné a vzájemná odezva toho pozitivního a negativního v nástěnných reliéfech je hluboce dojímavá. Tento koncept rozvíjí představu ohrazeného prostoru uvnitř dalšího ohrazeného prostoru s pečlivě zváženými rozchodištěmi na této následné cestě. Lze vytknout několik drobností - služební cesta křižuje výhled z okna na čistě přírodní krajinu; možná, že to byl úmysl - umožnit pohled na rakev na cestě do krematoria, ale splývání této cesty a vchodu do kaple vytváří dualitu, která je problematická. Zadní část budovy naznačuje další ohrazený prostor a vyvolává otázky, ale také odhaluje sérii užitkových vyvýšenin, které lze vidět od schodiště k hřbitovu. Je to nešťastné řešení a prozrazují finanční omezení projektu. Na druhé straně však zmíněné věci nekazí celkový dojem a časem mohou být vyřešeny dobře zváženou úpravou terénu a zasazením stromů.

Cena
Novostavba

Smuteční síň v Turnově
Libor Čížek, Ondřej Moravec, Michal Nekola, Radek Šíma
spolupráce | David Jansík
Markova 310, Turnov

investor | Město Turnov, zastoupené starostou ing. Milanem Hejdukem
panel | N-20
Klíčová slova: