Architektura /

11. ročník přehlídky diplomových prací 2010

Každoročně vyhlašuje Česká komora architektů Přehlídku diplomových prací absolventů škol a fakult architektury, se kterými trvale spolupracuje. Zajímá Vás více? ...

Česká komora architektů , 9. 9. 2010

 Název:

 11. ročník přehlídky diplomových prací - předání cen vítězům

 Kdy:  vyhlášení 21. září 2010 v 18:00; výstava 21. září - 11. října 2010

 Kde:  Sídlo ČKA

 Pořádá:  ČKA

 Více informací:  www.diplomy.cz a www.cka.cc/souteze/prehlidka_diplomek_cka

Každoročně vyhlašuje Česká komora architektů Přehlídku diplomových prací absolventů škol a fakult architektury, se kterými trvale spolupracuje. Cílem této Přehlídky je porovnávat úroveň kvality výuky těchto škol, čímž ČKA usiluje o zvyšování standardu architektonického školství. Základním kritériem hodnocení předložených prací je jejich architektonická kvalita. Porota práce hodnotí bez ohledu na druh jejich zadání.

Do letošního jedenáctého ročníku se přihlásilo celkem 110 absolventů, z toho 58 z FA ČVUT v Praze, 16 z FA VUT v Brně, 8 z FUA TU v Liberci, 6 z VŠUP v Praze, žádný z AVU v Praze, 1 z FAPPZ ČZU v Praze, 5 ze ZF MZLU v Lednici, 15 z FSV ČVUT Praha, 1 z FAST VŠB TU Ostrava a žádný z FAST VUT Brno. 15 přihlášených studentů splnilo podmínky pro udělení zvláštní ceny ArchiCAD a 7 pro zvláštní cenu Allplan.

Foto: eArch

Hodnotící porota

Ing. arch. Marek Chalupa, Ing. arch. Jiří Střítecký, Ing. arch. Jan Línek, Ing. arch. Markéta Smrčková, Ing. arch. Michal Kutálek

Udělené ceny

Ceny České komory architektů v celkové výši 50 000 Kč Zvláštní cena Allplan: licence k užívání software Allplan Architecture v hodnotě 100 000 Kč Zvláštní cena ArchiCAD: licence k užívání software ArchiCAD 13 v hodnotě 69 400 Kč

Výsledky 11. ročníku budou slavnostně zveřejněny dne 21. září 2010 od 18,00 hod v sídle ČKA v Praze a představeny formou výstavy, která se bude konat od 21. září do 11. října 2010. Současně jsou výsledky prezentovány formou virtuální galerie na www.diplomy.cz, kde jsou zároveň všechny oceněné práce z předchozích ročníků Přehlídek. Výsledky jsou taktéž prezentovány v odborných médiích. Přihlášené práce budou také k prohlédnutí během putovních výstav v první polovině roku 2011 na zúčastněných školách.

Partneři přehlídky

V letošním ročníku Přehlídku finančně podpořily firmy Cegra, Nemetschek, ČSOB a Tisk Horák. Zvláštní ceny do soutěže věnovaly firmy Nemetschek (Allplan Architecture) a Cegra (ArchiCAD13). Mediálními partnery jsou časopis Architekt, časopis Projekt a internetový portál earch.cz.

Klíčová slova:

Generální partner
Hlavní partneři