Návštěvnické centrum Srní od ateliéru AND Foto: Matěj Beránek
Architektura / občanské stavby

Tradiční šumavská chalupa jako návštěvnické centrum Srní představující život vlků

Tradičně řešená chalupa, naučná stezka šumavským lesem i vyhlídková lávka mezi stromy. To vše na vás čeká přímo v Národním parku Šumava, kde se můžete detailně seznámit se životem vlků v jich přirozeném prostředí.

Adéla Vaculíková , 5. 11. 2022

Pražský ateliér AND má za sebou mnoho realizací spojených s přírodou, zvířaty a ekologií – jednou z nich je i návštěvnické centrum v srdci Národního parku, které si od svého otevření v roce 2015 získalo mezi turisty velkou popularitu. Archetypální budova nedaleko obce Srní ctí místní stavební tradice, detaily však prozrazují, že jde o soudobou architekturu.

Vedle budovy návštěvnického centra určeného expozicím, přednáškám a prezentaci vědeckých a ekologických aktivit parku, zde architekti navrhli také unikátní vlčí výběh. „Těžištěm areálu je návštěvnický okruh a rozsáhlý výběh s vyhlídkovou lávkou, kde může návštěvník pozorovat vlky v jejich autentickém prostředí,“ popisují autoři.

Architekti se při realizaci snažili maximálně přizpůsobit prostředí, do kterého vstupovali. Návštěvnické centrum proto uchopili jako jednopodlažní objekt na obdélníkovém půdoryse krytý vysokou sedlovou střechou. Využili přitom moderních železobetonových a zděných konstrukcí, které opláštili obkladem z modřínového dřeva a lomovým kamenem, aby se novostavba co nejvíce přiblížila místní architektonické tradici.

„Zázemí areálu je soustředěno do vstupního objektu, který v sobě pozoruhodným způsobem spojuje tradiční šumavskou architekturu a nejmodernější technologie se špičkovými provozními parametry,“ vysvětlují architekti volbu tradičních materiálů. Stavba tak působí, jako by zde stála od nepaměti.

Foto: Zázemí areálu spojuje tradiční šumavskou architekturu a nejmodernější technologie

S respektem pak ateliér AND přistoupil i k úpravě okolí. Architekti se záměrně vyvarovali velkých zásahů do terénu a narušení stávající zeleně. Reliéf místa proto organicky doplnili nepravidelnými křivolakými cestami a citlivě rozmístěnými parkovišti.

Samotný vlčí výběh se nachází přímo v šumavském lese. Architekti do něj umístili naučný okruh ve formě vyvýšené dřevěné konstrukce, která ústí ve vyhlídkovou lávku nad výběhem zvířat. „Záměrem navrženého řešení je, aby návštěvník mohl pozorovat výběh bez rušivého vjemu oplocení a aby stávající členitý terén mohl být v maximální míře zachován i v místech průchodu návštěvníků,“ vysvětlují architekti volbu řešení.

Architekti z ateliéru AND na Šumavě realizovali nevšední areál, ve kterém se snoubí citlivě řešená architektura s respektem ke chráněnému přírodnímu prostředí a životu zvířat. Díky tomu si z návštěvy vlčího centra odnesete silný zážitek.

  • Autoři: Vratislav Danda, Jaromír Kosnar, Radovan Kupka
  • Ateliér: AND spol. s.r.o.
  • Realizace: 2013-2015
  • Zastavěná plocha: 320,7 m²
  • Obestavěný prostor: 2745 m³
  • Datum projektu: 2008 - 2015
  • Plocha parkoviště: 1089 m²
  • Délka návštěvnického okruhu: 1784 m
  • Expoziční prostor: 101,7 m²
  • Místo stavby: Srní

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři