Městskou mozaiku kvalitní královéhradecké architektury doplnila administrativní budova centrály ČSOB od studia Projektil. Foto: BoysPlayNice
Architektura / administrativní stavby

Praktická a účelná. Centrála ČSOB demonstruje představu městotvorné administrativní budovy 21. století

Nová budova regionální centrály ČSOB doplnila širší centrum Hradce Králové při břehu Labe. Velký důraz byl kladen především na městotvorný charakter stavby a její transparentnost navenek i dovnitř.

EARCH.CZ , 23. 11. 2023 / Advertorial

Hradec Králové je městem s dlouhodobou architektonickou tradicí. Ne nadarmo mu někdy bývá přezdíváno "učebnice architektury pod širým nebem". Město bývá spojováno především se jménem jednoho z nejvýznamnějších architektů 20. století – Josefem Gočárem.

Josef Gočár se na obrazu města, který si za První republiky vysloužil název Salon republiky, mimo nespočtu veřejných staveb podílel především na jeho urbanistické koncepci. Je autorem regulačního plánu z roku 1925, který dal městu promyšlenou urbanistickou koncepci s centrem obklopeným pásy zeleně a vody a širším městským okruhem. A tu si město udrželo dodnes.

A právě na vnitřním okraji městského okruhu a jeho průniku s Labem vyrostla nová administrativní budova centrály ČSOB od studia Projektil, která tuto městskou mozaiku kvalitní architektury doplňuje o architekturu současnou. Hradec tak vysílá signál, že město není pouze zakonzervovanou pýchou minulého století, ale progresivním městem 21. století, které se s odkazem k minulosti, dívá kupředu.

Mezi nábřežím a městem

„Objekt vystupuje z řady a hledí zpět k městu, tvarováním hmoty budovy vytváří nástupní prostor „náruč“ směrem k nové pěší lávce přes Labe i směrem k nábřeží. Vytváříme kultivovaný prostor, který je atraktivní pro chodce a nabízí vizuální kontakt mezi chodci a uživateli v interiéru,“ dodávají k urbanistickému konceptu architekti.

Aby bylo docíleno volného přechodu mezi prostorem nábřeží na jedné straně a města na straně druhé, zvolili architekti symetrickou kompaktní formu, ze které jsou vybrány dva protilehlé rohy, čímž přirozeně vznikají protilehlé piazzety, které navíc definují vstupy do objektu, které jsou díky tomuto vybrání přiblíženy středu budovy.

Důležitým aspektem budovy je především poloveřejný parter, který budově dává městský charakter, deklaruje její otevřenost a umožňuje pozvolný přechod mezi interiérem a exteriérem. Jihozápadní piazzetu u řeky obydluje kavárna a jídelna, která tento volný přechod mezi dvěma světy vně a uvnitř ještě posiluje.

Foto: Nová budova ČSOB v Hradci Králové tvoří přechod mezi nábřežím a městem.

Praktická, účelná, věcná

„Architektura je praktická a účelná, objem budovy je pevný a soudržný. Na všechny strany má dům stejný výraz, netvoří jej různé fasády. Zvýrazněním horizontálních linií, římsami mezi jednotlivými patry, je budova opticky snižována a tím i zintenzivněna vizuální komunikace budovy s okolím,“ upřesňují architektonický výraz budovy architekti.

Důraz na horizontální linie, pravidelné členění oken a věcný výraz navazuje na tvarosloví moderní architektury důležitých institucí a staveb města. Zároveň však toto tvarosloví aplikuje v architektonickém jazyku 21. století. Stavba tak s respektem vstupuje do mozaiky architektury města, na jehož odkaz navazuje a doplňuje jej o příklad současné architektury.

Foto: Dominantním prvek je centrální kruhové atrium umožňující optický kontakt mezi uživateli budovy.

Vzdušná, transparentní, přehledná

„Stavba sama o sobě je přirozeně silná, prostorově i psychicky velkorysá, svobodná a otevřená. Interiér je proto podtržením, doplněním a někdy i zdůrazněním tohoto konceptu. Půdorys budovy je symetrický, a proto bylo společným cílem klienta a architekta zpřehlednit orientaci uživatelů zejména od středového atria, na které jsou navázány vertikální komunikace,“ komentují interiér stavby architekti.

Zmíněné centrální uzavřené kruhové atrium svou dimenzí vytváří velkolepý prostor umožňující optický kontakt mezi uživateli na různých stranách a v různých patrech, čímž se stává dynamickým prvkem a pulzujícím srdcem celé stavby. Na jeho protějších stranách je doplněno o další dvě venkovní atria, která do hluboké dispozice dostávají denní světlo a brání tak vytváření temných pracovišť mimo kontakt s vnějším světem.

Střecha objektu je koncipována jako pobytová zahrada s výhledy na centrum města a dál do okolí, čímž se stává klidným místem vhodným pro střetávání se s jinými zaměstnanci či místem odpočinku, když člověk mezi prací potřebuje nabrat trochu sil. Nová regionální centrála banky ČSOB tak nejen že doplňuje velmi kvalitní mozaiku města o příklad současné kvalitní architektury, je také manifestací představy příjemného pracovního prostředí uvnitř velké administrativní stavby.

 • Autoři: Adam Halíř, Roman Brychta
 • Ateliér: Projektil Architekti, Roman Brychta Architekti
 • Spolupráce: Marek Sankot, Klára Táboříková, Jan Karásek, Ondřej Hart, Thu Huong Phamová, Renata Horová
 • Země: Česká republika
 • Město: Hradec Králové
 • Adresa:: Collinova 573, Hradec Králové, Česká republika
 • Investor: ČSOB, Radlice Rozvojová a.s.
 • Soutěž: 2015
 • Projekt: 2016-2019
 • Realizace: 2019-2021
 • Zastavěná plocha: 7 980 m²
 • Užitná plocha: 36 900 m²
 • Podlahová plocha: 20 000 m²
 • Obestavěný prostor: 170 000 m³ (z toho 68 000 m³ suterén)
 • Projektant (HIP, BIM, stavební řešení):: Karlínblok s.r.o. (Ing. Petr Jileček, Ing. Michal Průcha, Ing. Roman Mráz)
 • Statika: Němec Polák spol. s.r.o. ( Ing. Milan Polák, Ing. Juraj Cholvadt)
 • Zahradní architekt: Ateliér zahradní a krajinářské architektury (Ing. Zdenek Sendler, Ing. Lydia Šušlíková)
 • Hospodaření s dešťovými vodami:: JV PROJEKT VH s.r.o. (Ing. Jiří Vítek, Ing. Radim Vítek, Ing. Tomáš Frajt)
 • Informační a orientační systém:: Kolektiv (MgA. Lukáš Kijonka, MgA. Alexey Klyuykov)
 • Generální dodavatel: SYNER, a.s.

Projekt vznikl v ARCHICADu.

 • autor: EARCH.CZ *
 • publikováno: * 23. 11. 2023
 • zdroj: * Reklamní sdělení

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři