VI PER

galerie
bio/motto:

Galerie VI PER je zaměřena na architekturu v nejširším slova smyslu a její vazby a průsečíky k současnému umění, urbanismu, designu, médiím, technologiím, politickým, právním, sociálním, ekonomickým či ekologickým kontextům. Témata výstav se dotýkají širších společenských problémů a jejich vztahu k architektuře a umění.

Témata výstav se dotýkají širších společenských problémů a jejich vztahu k architektuře a umění.

Chceme svým programem poukázat na velký potenciál architektury a umění ve společnosti, témata, jež představí nové souvislosti a podněty.

Galerie VI PER otvírá prostor pro mezioborový výzkum a diskusi. Součástí galerie je i knihkupectví zaměřené na architekturu.


Generální partner
Hlavní partneři