Novinky a názory / názory a komentáře

CBArchitektura: Šest problematických rovin studentské soutěže na českou ambasádu v Etiopii Inspireli Awards

V posledních dnech jste v médiích měli možnost zaznamenat zprávu, že se česká ambasáda v Addis Abebě v Etiopii postaví podle návrhu mladých studentek ze Slovenska, které zvítězily v mezinárodní architektonické soutěži. Tu vypsalo ministerstvo zahraničních věcí (MZV) spolu s katedrou architektury na Fakultě stavební ČVUT v Praze jako speciální kategorii v rámci čtvrtého ročníku studentské soutěže INSPIRELLI AWARDS. Sešlo se celkem 281 projektů od 474 studentů z 38 zemí 6 kontinentů. Ambasáda by měla vzniknout do roku 2025 a na její stavbu je vyčleněno 225 milionů korun.

Tomáš Zdvihal , 22. 10. 2019

Vzhledem k tomu, že se dlouhodobě zabýváme kvalitou veřejných zakázek a způsoby jejich zadávání, cítíme povinnost upozornit na několik problémů spojených s touto soutěží:

1. Návrh ambasády je veřejnou zakázkou

MZV by tak mělo postupovat dle zákona o zadávání veřejných zakázek. Vyloučením autorizovaných architektů ze soutěžního procesu byly porušeny zásady rovného zacházení a zákazu diskriminace. Architekti tím přišli o těžce vybojovanou možnost navrhnout jednu z nejdůležitějších staveb financovanou státem. V průběhu 90. let 20. století totiž Česká komora architektů (ČKA) velmi  usilovala o to, aby do té doby vyzvané soutěže byly nahrazeny soutěžemi otevřenými, což se následně stalo jakýmsi nepsaným pravidlem. Důkazem budiž proběhlé soutěže do Ottawy, Londýna, Washingtonu, Budapešti, Vilniusu a Tbilisi. Poslední tři dospěly až k realizaci.

2. Autorská práva

Daná soutěž je v mnoha bodech v zásadním rozporu s principy architektonické soutěže. Soutěžními podmínkami nebyla vůbec ošetřena autorská práva soutěžících a rozsah oprávnění zadavatele nakládat s oceněnými návrhy. Takový postup je z hlediska navazujícího procesu zcela netransparentní a je vůbec otázka, jakou roli budou v navazujícím procesu hrát autorky vítězného návrhu. Jedno je však jisté - plaketa s jejich jmény na fasádě ambasády jako jedna z odměn. 

3. Finanční pozadí soutěže

Finanční odměny ve výši 4.500 eur byly doplněny několika sponzorskými cenami (licence software, stavebnice Lego). V případě uspořádání regulérní soutěže o návrh by se celkové náklady na ceny a odměny pohybovaly okolo 2,5mil. korun, což přibližně odpovídá i ceně za studii stavby. Na celý proces tak lze nahlížet jako na snahu MZV získat návrh ambasády co nejlevnější cestou. Je proto smutné, že soutěžní podmínky vznikaly na akademické půdě. Vysoké školy by se měly napříště od podobných způsobů vytěžování talentu studentů a zkušeností jejich pedagogů distancovat. 

4.  Investiční záměr

MZV na stavbu vyčlenilo 225mil. korun. Jednou z výhod soutěže o návrh je možnost porovnání návrhů právě z hlediska investičních a provozních nákladů. Vzhledem k neexistenci protokolu není zcela jasné, jakým způsobem a jestli vůbec bylo toto kritérium hodnoceno. Je tedy otázkou, kdo ponese odpovědnost za skutečné investiční náklady. 

5. Profesní etika

V porotě soutěže zasedlo několik autorizovaných architektů. Bylo by zajímavé se jich zeptat, jaké výhody v tomto způsobu výběru návrhu významné veřejné stavby spatřují a jak se dívají na zásadní rozpory s vnitřními řády ČKA. Pokud šlo o studentskou soutěž, pak by neměla následovat její realizace a naopak pokud šlo o projektovou soutěž, tak zjevně neregulérní. Tento postup je navíc v rozporu se schválenou Politikou architektury a stavební kultury ČR, vládním dokumentem, jehož naplňování je v gesci Ministerstva pro místní rozvoj.

6. Kulturní úroveň státu

Dle soutěžních podmínek „Objekty zastupitelského úřadu (ZÚ) v Addis Abebě budou vizitkou České republiky. Svým posláním budou v první řadě vyjadřovat kulturní úroveň státu i tradice české architektury v rámci evropského i světového kontextu kulturního dědictví.“Kulturní úroveň českého státu nejlépe vystihuje porovnání se Švýcarskem, které v loňském roce vypsalo na svou ambasádu do Addis Abeby otevřenou projektovou soutěž. Mezi 140 účastníky byli i čeští architekti. U nás podobnou možnost neměli. 

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři