Česká komora architektů vyhlásila 15. ročník Přehlídky diplomových prací - jen dva dny do odevzdání návrhů!

Datum konání: 11.07.2014, 15:00

Středa, 14. Květen 2014 - 15:42
| Napsal:

Česká komora architektů (ČKA) vyhlásila jubilejní patnáctý ročník Přehlídky diplomových prací. Cílem akce je zejména porovnání úrovně kvality výuky na vysokých školách zaměřených na výuku architektury v České republice. Vyhlášením této přehlídky chce Komora přispívat ke zvyšování standardu architektonického školství a k propagaci architektury směrem k veřejnosti.

ČKA - Přehlídka diplomových prací - ilustrace
Fotoalbum: 
ČKA - Přehlídka diplomových prací - Dmytro Nikitin - projekt oceněný v roce 2013
ČKA - Přehlídka diplomových prací - Jáchym Svoboda - projekt oceněný v roce 2013
ČKA - Přehlídka diplomových prací - Karel Filsak - projekt oceněný v roce 2013
ČKA - Přehlídka diplomových prací - Marek Přikryl - projekt oceněný v roce 2013
ČKA - Přehlídka diplomových prací - Martin Ptáčník - projekt oceněný v roce 2013
ČKA - Přehlídka diplomových prací - ilustrace

Předmětem soutěže jsou úspěšně obhájené diplomové práce absolventů architektonických oborů na vysokých školách ve školním roce 2013/2014. Přehlídky se mohou zúčastnit absolventi vysoké školy, kteří v příslušném období úspěšně obhájí svoji diplomovou práci na některé z vysokých škol a fakult poskytujících architektonické vzdělání v akreditovaném magisterském studijním oboru zaměřeném na architekturu, urbanismus nebo krajinářskou architekturu a zařazeném ČKA na seznam škol s uznaným vzděláním a příbuzným vzděláním.

Do 15. ročníku Přehlídky diplomových prací je možné se přihlásit od 13. 5. 2014 do 11. 7. 2014 do 15,00 hod. Čitelně vyplněnou a podepsanou přihlášku je třeba odevzdat v Kanceláři ČKA v Praze nebo v Brně, a to osobně, poštou nebo naskenovanou e-mailem.

V porotě letos usednou opět přední odborníci z řad autorizovaných architektů. Jsou mezi nimi Ing. arch. Jiří Opočenský, Ing. arch. Ondřej Teplý, Ing. arch. Martin Chválek, Ing. arch. Hana Maršíková a Ing. arch. Václav Škarda. Celková výše odměn pro oceněné dosáhne částky 50 000 Kč (1. cena 25 000 Kč, 2. cena 15 000 Kč a třetí cena 10 000 Kč). Zároveň bude udělena i Zvláštní cena Českých center. Ta vítězi soutěže poskytne týdenní rezidenční stáž v jednom z evropských Českých center. Udělena bude rovněž Zvláštní cena společnosti Cegra, která výherci poskytne licenci k užívání software ArchiCAD.

Harmonogram 15. Přehlídky diplomových prací

• přihlášení do soutěžní přehlídky: od 13. 5. 2014 do 11. 7. 2014 do 15,00 hod

• odevzdání soutěžních návrhů: od 13. 5. 2014 do 11. 7. 2014 do 15,00 hod

• zasedání poroty: v červenci/srpnu 2014

• vyhlášení výsledků: září 2014

DALŠÍ INFORMACE POSKYTNE

Zuzana Hošková, tisková mluvčí ČKA, zuzana.hoskova [at] cka.cc, +420 608 427 516

Iveta Königsmarková, sekretář přehlídky, iveta.konigsmarkova [at] cka.cc, +420 257 535 034

 

Rozhovor s autory oceněných projektů loňského ročníku si můžete přečíst zde.

O ČESKÉ KOMOŘE ARCHITEKTŮ
ČKA je samosprávním profesním sdružením s přeneseným výkonem státní správy, které bylo zřízeno zákonem č. 360/1992 Sb., o výkonu profese autorizovaných architektů, inženýrů a techniků činných ve výstavbě. ČKA nese odpovědnost za profesionální, odborný a etický výkon profese architektů v ČR.