Město Mnichovo Hradiště vypisuje architektonicko-urbanistickou soutěž o návrh revitalizace Masarykova náměstí

Datum konání: 02.03.2016, 17:00

Pátek, 8. Leden 2016 - 8:46
| Napsal: | Zdroj: Tisková zpráva

Město Mnichovo Hradiště vyhlašuje soutěž na zpracování architektonicko-urbanistického návrhu revitalizace Masarykova náměstí v Mnichově Hradišti včetně řešení návazných širších vztahů. „Naše náměstí má dlouhou historii, během které se udělalo několik úprav, s nimiž dnes nejsme zcela spokojeni,“ říká starosta města Ondřej Lochman, a ve zkratce tak shrnuje, proč se vedení města rozhodlo nalézt nové řešení prostoru formou soutěže o návrh. Vyhlášení soutěže předcházela pečlivá formulace zadání, které vznikalo ve spolupráci s občany.

Soutěž na revitalizaci Masarykova náměstí

Cílem revitalizace je úprava centrálního náměstí jako hlavního reprezentativního i pobytového veřejného prostranství města. Budoucí podoba náměstí by měla na základě revize a případné reorganizace stávajícího funkčního využití a prostorového uspořádání nabídnout inspirativní prostor pro současné potřeby osmitisícového historického města.

Co si od vyhlášení soutěže slibují představitelé města a jednotliví členové poroty se můžete dozvědět v tomto videu.

Podle záměru řešení: projektová
Podle předmětu řešení: architektonicko-urbanistická
Podle okruhu účastníků: veřejná anonymní
Podle počtu vyhlášených kol: dvoukolová

Obsahem 1. kola soutěže bude ideální urbanistická koncepce, návrh organizace dopravy a základní architektonické řešení předmětu soutěže.
Obsahem 2. kola soutěže bude dopracování soutěžních návrhů, které rozhodnutím poroty postoupí do 2. kola soutěže.

Vyhlášení soutěže: 5. 1. 2016
Odevzdání soutěžních návrhů 1. kolo: 2. 3. 2016, do 17:00
Odevzdání soutěžních návrhů 2. kolo: 20. 4. 2016, do 17:00

Sekretář soutěže: Ing. Miloš Krůfa / +420 326 776 720 / milos.krufa [at] mnhradiste.cz

Porota

Nezávislí: Ing. arch. Jitka Ressová, Ph.D.; Ing. Vladimír Sitta; MgA. Markéta Zdebská

Závislí: Mgr. Ondřej Lochman, Ph.D. (starosta), Ing. Jana Podzimková (zastupitelka) Náhradníci nezávislí: Ing. arch. Jakub Adamec Náhradníci závislí: Miroslav Korych (zastupitel)

Ceny

1. cena - 100 000 Kč
2. cena - 80 000 Kč
3. cena - 60 000 Kč

Náhrady výloh spojených s účastí v soutěži: Mezi neoceněné účastníky 2. kola soutěže, kteří odevzdají své návrhy do 2. kola a splní podmínky soutěže, bude rozdělena náhrada ve výši 10.000,- Kč. (slovy: deset tisíc korun českých).

Více informací zde.