Dřevěná lesní chata

Čtvrtek, 9. Květen 2013 - 0:00
| Napsal:

Kubický objekt byl limitován maximálními vnějšími rozměry, které splňují ustanovení odst.2d §104 Stavebního zákona o ohlašování staveb. Jedná se tedy o stavbu do 25 m2 zastavěné plochy a do 5 m výšky. Vložená galerie je navržena pro příležitostné přespání, vstupní úroveň je koncipována jako víceúčelový prostor.

Fotoalbum: 
Katalogový list: 
Autor Jiří Žentel, Alena Žentelová, Zdeněk Lachout
Ateliér Atelier Žentel
Generální dodavatel M2O s.r.o.
Světadíl Evropa
Země Česká republika
Město Tichá Šárka
Suma 1 000 000.00
Měna CZK
Datum projektu 2010
Datum realizace 2011
Užitná plocha 30.00m2
Zastavěná plocha 25.00m2
Poznámka

investor: soukromá osoba

Zahradní domek je situován na pozemku usedlosti Konvářka v Šáreckém údolí. Jižní hranici parcely tvoří hranice lesa, přesněji severního zalesněného svahu navazujícího území pod obytným souborem Baba. Stavba zahradního domku je pojata jako dřevostavba kubického objemu 5 x 5 x 5 m. Objekt charakterizuje svislý dřevěný obklad a do líce fasády osazené zasklení otvorů. Plochá střecha je navržena jako „zelená“.

Základové konstrukce tvoří betonová deska na obvodových pasech. nadzemní část domku je dřevostavba montážně provedená systémovou skladbou 2by4. Jedná se o rámovou konstrukci tvořenou prvky z čtyřstranně hoblovaného a průmyslově sušeného dřeva. Tato konstrukce je ztužena deskovými materiály (desky OSB, sádrovláknité desky) a běžnými spojovacími prvky. Hlavní nosné prvky jsou sloupky o půdorysném rozměru 60*160 mm. Tyto prvky jsou umístěny v osové vzdálenosti 600 mm. Svislé prvky jsou kotveny na dřevěný prahový profil, který je fixován k základové desce. Rámová konstrukce je ztužena dvěma vodorovnými profily v horní části stěn. Prostor mezi nosnými prvky je vyplněn tepelnou izolací (tl.160 mm). Z vnější strany je konstrukce opláštěna OSB deskami, opatřena hydroizolací a vertikálním roštem, který slouží jako odvětrávací mezera. Na vodorovném laťovém rastru je instalován svislý dřevěný obklad. Z vnitřní strany je konstrukce rovněž zaklopena OSB deskami, provedena parozábrana a rošt pro tzv.instalační předstěnu.

Celkové náklady na stavbu domku jsou cca 1 mil.Kč.

Publikovaný projekt je součástí Salonu dřevostaveb 2013 a je zařazen do Ročenky Salonu dřevostaveb. Tu lze zakoupit na www.domesistore.com.

 

Článek vznikl za podpory nesoutěžní přehlídky Salon dřevostaveb.