Zpět do města

Čtvrtek, 1. Prosinec 2016 - 0:00
| Napsal: | Zdroj: Autorská zpráva

Nekontextuální a periferní budova z osmdesátých let dostala nový charakter městského paláce. Berounská rekonstrukce z pera ov-a podpořila sochařské kvality domu a využila jeho univerzální skelet. Objekt, který stojí nedaleko centra, se tak po znovuzrození navrací do města a stává se jeho atraktivní součástí.

ov-a, Rekonstrukce a dostavba administrativní budovy Verona – foto © Tomáš Souček
Fotoalbum: 
Katalogový list: 
Autor Jiří Opočenský, Štěpán Valouch
Ateliér ov-a
Spolupracovníci David Balajka, Vojtěch Kratochvíl, Anna Schneiderová
Světadíl Evropa
Země Česká republika
Město Beroun
Ulice, číslo Hrnčířská 642
PSČ 266 01
Datum projektu 2015
Datum realizace 2016
Užitná plocha 1 041.00m2
Poznámka

Foto © Tomáš Souček

Budova z 80. let 20. století z doby „normalizace“ sloužila jako telefonní ústředna. Její původní architektura nesla brutalistní rysy s jistou sochařskou kvalitou. Stavba v těsné blízkosti městského centra však působila periferním dojmem. Vyznačovala se uzavřeným parterem, nekontextuálností, ztrátou městského měřítka a nedefinovanými veřejnými prostory.

Cílem přestavby bylo více začlenit budovu do městské struktury, otevřít její parter a proměnit ji v městský administrativní palác. Univerzální železobetonový prefabrikovaný skelet byl využit pro přestavbu na současný kancelářský prostor. Vnější plášť budovy byl proražen velkými okny, která mění měřítko masivního objemu. Parter pomáhá definovat veřejný městský prostor ulice a poloveřejné reprezentativní vstupní plochy.