Rekonstrukce padoku v Národním hřebčíně v Kladrubech nad Labem od studia Masák & Partner Foto: Masák & Partner
Architektura / industriální a technické stavby

Stáj v zahradách kladrubského hřebčína získala po dekádách chátrání svou věrnou podobu z 19. století

Drobný objekt stájí v zahradách Národního hřebčína Kladruby nad Labem prošel důslednou památkovou obnovou pod vedením ateliéru Masák & Partner. Vedle zachování historických detailů stavba dostala i své původní využití.

Adéla Vaculíková , 20. 12. 2022

Krajina hřebčína v Kladrubech nad Labem figuruje od roku 2019 na seznamu kulturního dědictví UNESCO. Jejímu úspěšnému zápisu mezi nejvýznamnější přírodní a kulturní památky na světě předcházely dlouhodobé práce na rekonstrukcích historických budov v celém jeho areálu. Na obnově staveb, které jsou součástí památkové zóny Kladrubské Polabí, pracovali architekti ze studia Masák & Partner. Mezi přední realizace pražského ateliéru, který se na rekonstrukce památek specializuje, patří například obnova chaty Libušín nebo úpravy několika prostor v areálu Pražského hradu.

Hřebčín v Kladrubech nad Labem patří mezi vůbec ty nejstarší na světě. Rozsáhlý areál složený z několika budov stájí, zámku a kostela obklopují také rozsáhlé zahrady. Právě zde se nachází drobná klasicistní stavba, takzvaný padok. Původně malá stáj z roku 1865 určená k ustájení anglických plnokrevníků v průběhu posledních několika desetiletí chátrala. Architekti ze studia Masák & Partner proto vzhledem k památkové ochraně objektu přistoupili k přísné památkové rekonstrukci.

„Citlivou rehabilitací tohoto památkově chráněného objektu tak vznikl další kvalitní prvek, který v budoucnu nabídne pohledy ze zámecké zahrady na hodnotný exteriér objektu. Stáj bude opět sloužit k běžnému provozu hřebčína,“ říká Jiří Machek, ředitel Národního hřebčína Kladruby nad Labem. Architekti při rekonstrukci kladli důraz zejména na obnovu cenných historických prvků a zachování původních stavebních materiálů. Nové potom zakomponovali tak, aby nenarušily její autentický výraz.

Drobná stavba padoku měla po rekonstrukci opět navázat na svou původní funkci – ustájení koní. Na obnově proto spolupracovala i chovatelka koní Simona Trnková, která je zároveň projektantkou ateliéru Masák & Partner. „Podílet se na tomto projektu pro mě bylo skoro za odměnu. Dokázala jsem v rámci funkčnosti stájí hodně přispět a převést tak do praxe své vlastní zkušenosti s chovem koní,“ popisuje svou práci Simona Trnková. Z praktických důvodů byl pak k historické stáji přidán ještě nový dřevěný seník.

Foto: Na projektu rekonstrukce padoku spolupracovala také chovatelka koní Simona Trnková, která je zároveň projektantkou ateliéru Masák & Partner

Architekti ze studia Masák & Partner se v Kladrubech nad Labem podíleli na rekonstrukcích a památkových obnovách celkem sedmi historických objektů. Dodnes byla vedle padoku dokončena ještě rekonstrukce stodoly Františkov-Selmice.

  • Autoři: Jakub Masák, Jaroslav Svěrek, Karolína Zedníčková
  • Ateliér: Masák & Partner s.r.o.
  • Město: Kladruby nad Labem
  • Realizace: 2019 - 2020

Projekt vznikl s využitím ARCHICADu.

Klíčová slova:

UNESCO stáje hřebčín rekonstrukce

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři