Novinky a názory / názory a komentáře

Architekti našli společnou řeč!

Ve čtvrtek 5. prosince proběhla na půdě Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství na Václavském náměstí Valná hromada Obce architektů. Jednalo se do velké míry o důležitý milník v historii Obce architektů (OA). Snad poprvé se Valné hromady zúčastnilo množství mladších architektů, kteří projevili zájem o chod OA a představili své připomínky ke stávajícímu fungování a vizi do budoucna.

Ondřej Lipenský , 8. 12. 2013

Od začátku byla zřetelná názorová polarita dvou skupin, které by se daly zjednodušeně charakterizovat jako dlouholetí členové a nově příchozí – tzv. Reforma architektů. Stávající představenstvo nejprve odmítlo uznat novým členům hlasovací právo, ale po bouřlivé diskuzi před vstupem do sálu změnilo o 180° názor a hlasovací lístek pak dostal každý řádný člen. Tedy i ti mladší.

Během samotné diskuze vyčítali starší architekti mladším netaktnost v jednání, mladší kritizovali stávající hospodaření, prezentaci Obce vůči veřejnosti atp. Během hlasování k jednotlivým bodům programu se tak projevila vzájemná nedůvěra obou stran, která často skončila snahou vyložit správně stávající stanovy OA. To mělo vliv i na faktické zablokování kandidátů ze skupiny nových členů.

Více než pětihodinové jednání završil konsenzus - byla odhlasována nová Rada OA ve složení dlouholetých členů Obce. Rada pak byla závazně pověřena přítomnou členskou základnou Obce pro svolání mimořádné Valné hromady Obce architektů do 4 měsíců. Cílem je najít během tohoto období společnou řeč a na příštím setkání členské základny vytvořit fungující celek, který bude jak ctít tradici, tak bude otevřen novým možnostem.

Večer byl zakončen drobným rautem. V diskuzi, která nepodléhala striktním stanovám se ukázalo, že mnoho architektů z obou okrajů spektra ve skutečnosti sdílí společné představy a názory. Stačilo si promluvit.

Pozitivní zprávou obci architektů je, že do Obce se dá vstoupit, a situace se dá řešit. Pro všechny, jimž není téma interpretace architektury lhostejné je teď nejlepší příležitost. Diskuze (nejen) nad budoucností Obce architektů právě začala!

Klíčová slova:

Obec architektů

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři