Práce na osvětlení katedrály sv. Víta vrcholí

Pondělí, 23. Prosinec 2013 (Celý den)
| Napsal: | Zdroj: Autorská zpráva

V současné době vrcholí práce na novém osvětlení katedrály sv. Víta, Václava a Vojtěcha v Praze.

Ateliér Štěpán - osvětlení katedrály Sv. Víta - foto © Marek Štěpán
Fotoalbum: 
Ateliér Štěpán - osvětlení katedrály Sv. Víta - dobové osvětlení - obraz Ludvíka Kohla
Ateliér Štěpán - osvětlení katedrály Sv. Víta - foto © Marek Štěpán
Ateliér Štěpán - osvětlení katedrály Sv. Víta - kaple - foto © Marek Štěpán
Ateliér Štěpán - osvětlení katedrály Sv. Víta - proporční schéma
Ateliér Štěpán - osvětlení katedrály Sv. Víta - koncept svítidla
Ateliér Štěpán - osvětlení katedrály Sv. Víta - schema sakrálního okruhu

Iniciátorem projektu je pražský arcibiskup Dominik Duka. Projekt zapadá do celkové obnovy katedrály s cílem přiblížit ji i lidem, kteří nemusí být nutně věřící. Předešlé osvětlení ze 70-tých let 20. století bylo naprosto nevyhovující z důvodu malého množství světla a značného oslnění.

Autory nové koncepce nasvětlení jsou architekt Marek Štěpán a světelný technik Lubomír Mudroň. Byli inspirování dobovými obrazy interiéru katedrály Ludvíka Kohla z neuvěřitelně impresivní světelnou atmosférou. Návrh akcentuje světlo jako takové, svítidla jsou pouze nástrojem k dosažení požadované světelné funkce a atmosféry. Intenzita světla, jeho precizní dávkování a barevné podání odpovídá charakteru těchto prostor. Je přihlédnuto i k ochraně historicky cenných předmětů a zamezení úniku negativního světleného záření. Aby byl vyloučen zásah do historické stavby, jsou respektovány trasy původních rozvodů.

Nová svítidla jsou vyvinuta jak po estetické, tak po optické stránce přímo pro Katedrálu. Byla zkoumána na prototypech v laboratoři i in situ. Mají soudobý architektonický vzhled souznící s vertikální tektonikou katedrály. Válcový tvar svítidel je inspirován svazkovým pilířem – je z něj jakoby vzat, rozdělen na jednotlivé otáčecí segmenty a v nich umístěné nastavitelné reflektory.

Svítidla jsou kvůli váze vyrobené z duralu, jsou osazeny LED zdroji v Zhaga standardu a jsou energeticky úsporná. Osvětlení je řízeno počítačem tak, aby jeho jednotlivé scény mohly opticky zdůraznit jiné prvky architektury nebo zdejšího vrstevnatého provozu - jak sakrálního , tak kulturního či návštěvnického. Stejně jako hlavní prostor jsou nově nasvětleny i prostory okolní, např. stará a nová zákristie nebo Hilbertova klenotnice.

Nové vnitřní osvětlení katedrály bylo realizováno díky podpoře od Skupiny ČEZ a veřejnosti bude poprvé představeno během půlnoční mše o Vánocích.

Klíčová slova: