Gočár se blíží

Pondělí, 22. Listopad 2010 - 1:00
| Napsal:
V těchto dnech se na pultech knihkupectví objeví nová kniha, nazvaná prostě Josef Gočár. Přiblíží životní osudy a dílo jednoho z nejvýznamnějších českých architektů, ketrý se narodil před 130 lety v Semíně u Přelouče ve východních Čechách a zemřel před 65 lety. Studoval na Uměleckoprůmyslové škole v Praze u Jana Kotěry.

Za 40 let vytvořil řadu zásadních děl: z období moderny je to především na tehdejší dobu novátorský Wenkeův obchodní dům v Jaroměři (1909-10), v krátké kubistické epizodě ho nejvíc proslavil dům U Černé matky Boží v Praze na Ovocném trhu (1911-12), v poválečné euforii národního dekorativismu pak zejména jeho Legiobanka v Praze na Poříčí (1921-23), poté ve stylu holandského racionalismu školy v Hradci Králové a ještě jako starší pán dokázal ve spolupráci se svým žákem Aloisem Wachsmanem navrhnout krásný kostel sv. Václava v Praze na Čechově náměstí (1929-30), vysvěcený právě před 80. lety.

Gočár byl ovšem také urbanista, který vytvořil moderní centrum Hradce Králové, projektoval rovněž mosty, výstavní pavilony, továrny i církevní stavby. Po léta spolupracoval s Baťovou firmou. Byl předsedou spolku Mánes, rektorem AVU, kde vychoval řadu předních architektů. Byl velmi oblíbenou osobností, nejen žáky a spolupracovníky ctěný gentleman, jehož znali i z pražských kaváren, kde sedával s nezbytným doutníkem v ruce.

Ještě za jeho života vyšla v roce 1930 k jeho padesátinám v Gentu malá monografie z pera Zdeňka Wirtha, v témže roce velká obrazová publikace Josef Gočár: Hradec Králové. Pak už jen katalog posmrtné výstavy (1947), útlá knížka Marie Benešové (1958) a dva malé výstavní katalogy + jedna monografická příloha časopisu Architektura (1971). Velká práce o Gočárovi tedy stále chyběla, ač byl experty v anketě označen za nejvýznamnějšího českého architekta XX. století.

¨Vše výše zmíněné zachytit v knize není ovšem snadné, přesto jsme se o to pokusili. Je členěna do několika částí. První, na níž jsem spolupracoval s Pavlem Panochem, je věnována architektonickému dílu. Další autorsky připravila Daniela Karasová a seznamuje čtenáře s jeho interiérovou tvorbou a návrhy bytových zařízení. Jíří Tomáš Kotalík připojil stať o Gočárově spolupráci s výtvarníky, návrzích hrobek a pomníků. Kniha obsahuje podrobný přehled všech realizovaných děl a řadu dodatků, které tvoří soupisy díla, přehled žáků a jejich portréty, vzpomínky pamětníků, přehled literatury, résumé v angličtině a rejstřík.

Na 450 stranách najdeme samozřejmě také desítky originálních černobílých fotografií z archívu NTM i novou dokumentaci, jež je dílem Ester Havlové, Štěpána Bartoše a Pavla Friče. Kniha vychází v designersky avantgardní grafické úpravě Studia Pixle v nakladatelství Titanic v pečlivé redakci Yvony Fričové a Jiřiny Bulisové, vytiskly Tiskárny Havlíčkův Brod. Iniciátorem a mecenášem celého díla je pan Michalis Dzikos.

S vydáním knihy je spojeno několik akcí. Tisková konference se bude konat stylově v prodejní galerii Kubista v domě U Černé Matky Boží na rohu Ovocného trhu a Celené ulice v centru Prahy dne 22. listopadu v 11 hodin, setkání s autory rovněž v „Matce“, ale o patro výš v rekonstruované kubistické kavárně Grand Café Orient týž den od 17 hodin. Křest knihy se uskuteční samozřejmě u sv. Václava na nám. Svatopluka Čecha ve Vršovicích 26. listopadu v 19 hodin, následovat bude mše, věnovaná architektovi a celebrovaná P. Stanislawem Górou. O Gočárovi budu také přednášet v Grand Café Orient dne 9. prosince rovněž od 19 hodin.

Psáno pro Neviditelného psa

 

Info:

Josef Gočár

Zdeněk Lukeš (ed.), Pavel Panoch, Daniela Karasová, Jiří T. Kotalík

Fotografie Ester Havlová, Štěpán Bartoš, Pavel Frič aj.

Grafický design studio pixle

Vydává Nakladatelství Titanic pro Michalise Dzikose

440 stran, 535 obr., formát 24 x 28 cm, hmotnost 2,4 kg, cena 2 475 Kč.

ISBN 978-80-86652-44-3

Klíčová slova: