KOMA 2011: Soutěžní návrh #11

Pátek, 3. Únor 2012 - 1:00
| Napsal:

NÁVRH DOMOVA PRO SENIORY PRAHA STRAŠNICE SYSTÉMEM PROSTOROVÉ MODULACE

Penzión pre seniorov - Penzion ,,S"

Riešená lokalita sa nachádza v širšom centre hlavného mesta Českej Republiky v Prahe, konkrétne v mestskej časti Strašnice,
ktorá urbanisticky nadväzuje na mestské časti Vinohrady, Vršovice, Malešice, Žižkov .... Charakter Strašnic bol v minulosti priemyselne - obytný, no v súčasnosti sa postupne územia zastavujú modernými architektonickými objektami

Urbanistické riešenie – koncept

Riešený pozemok sa nachadza v katastrálnom území Strašnic, konkrétne v obytnom území ulíc Gutova a Průběžná, kde je vhodne napojený na všetky dopravné komunikácie. Hlavný prístup automobilovej dopravy je riešený zo severnej strany pozemku, kde je riešená aj statická doprava. V ramci statickej dopravy tu sú taktiež riešené bezbariérové statia priamo pod objektom v úrovni 1. podzemného podlažia. Objekt i parcela sú prístupné pre peších zo všetkých svetových strán. Kedže samotný pozemok je mierne svažitý, výškové rozdiely sú riešené terénnym schodiskom vedúcim priamo k hlavnému vstupu do objektu ale irampou v rámci univerzálneho dizajnu. Z južnej strany je pozemok napojený pešimi komunikaciami na hlavnú dopranú tepnu vúzemi, kde je zabezpečená mestská hromadná doprava. Samotné územie je dobre vybavené občianskou vybavenosťou.

Špecifickou črtou riešeného územia je jeho poloha v rámci urbanizmu. Samotný pozemok je proporčne úzky, dlhý a svažitý, orientovaný severojužne medzi dvoma objektami. Výmera pozemku je približne 674 m2. Cieľom návrhu bolo vytvorit' penzion pre seniorov, ktorý by ponúkal segregáciou exteriérových priestorov priestory intímne, polosúkromné a verejné. Na základe týchto aspektov sme pristúpili k riešeniu, ktorým sa pozemok v maximálnej možnej miere zastavuje. Ako oddychové a rekreačné priestory sú riešené parcely vedla novonavrhovaného objektu, kde sa terennými úpravami a zelenou rieši problém rozptylových plôch a verejných priestorov.

Architektonické riešenie – koncept

Hlavnou kompoziciou hmotovo - priestorového riešenia je prienik dvoch hmôt - horizontálnych kvádrov. Hmota predstavuje syntézu - spojenia bývania seniorov a bývanie v meste, v ktorom sa objekt nachadza. Ide o hmotové riešenie podporujúce energetickú efektivitu. Kubusy sú orientované svojou hlavnou osou severojužne, čím je umožnené obojstranná orientácia bytových jednotiek na východ a zapad. Ide O podorysný chodbový typ objektu. Objekt je 5-podlažný 14 nadzemné podlažia a jedno podzemné podlažie. V parteri objektu sa nachádzajú priestory pre verejnosť, ale i súkromné priestory. Hlavný vstup je orientovaný z jużnej strany, ale i zo západnej strany, prístupný schodiskom i rampou. V úrovni l. NP sa nachádzajú priestory kníhkupectva - čitárne spojenej s kaviarňou v južnej časti. Zo severnej časti je situovaná jedáleň s kuchynkou. V strednej vstupnej časti objektu sú situované komunikačné priestory, priestory zdravotníka - prvej pomoci, a priestory kancelarie - vrátnice. Na 2.np - 4.np sú situované bytové jednotky jednoposteľové, alebo dvojpostel'ové s malou kuchynkou, a hygienickým zariadením. Na každom obytnom podlaží je situovaná mala spoločenská miestnost' „obývačka” a velká spoločenská miestnost' určená pre spoločenské posedenia, oslavy a pod. V úrovni 1.pp sú priestory práčovne, sušiarne, kotolne, priestory pivničných kobiek, skladov, upratovačky.

Konštrukčné a materlálové riešenie

Objekt je montovaný z nízkoenergetických modulov KOMA MODULAR M3- low energy module o rozmeroch 9350×3600×3000 mm. Jednotlivé moduly sú kladené priečne vedl'a seba na základový žolezobotónový rošt. V úrovni 1.np sú moduly kladené na ocelovobetonové rámy votknuté do železobetónových základových pätiek. Schodiská sú železobetónové z hľadiska požiarnej bezpečnosti. Materiálové riešenie fasád je z hliníkových obkladových kaziet /rheinzink/ a z bielej omietky. Strecha je plochá, spádovaná do dažďových odpadových vpustov. Bytové jednotky orientované na západ a východ sú kompozične doplnené o lodžie, ktoré sú v pripade potrieb uživateľa adaptovateľné odsunutím zasklených časti na priestory balkónov. Toto riešenie umožňuje zväčšiť úžitkovú plochu bytu, využiť insoláciu a presvetlenie v lete, či v zime.

Článek vznikl za podpory společnosti KOMA MODULAR s. r. o.

Barevný svět architektury.

Klíčová slova: