Experiment s betonem vytvořil pruhovanou fasádu rodinných domů

Středa, 15. Listopad 2017 - 0:59
| Napsal: | Zdroj: Autorská zpráva

Projekt Stratum House byl navržen jako materiálový experiment. Zdi dvou domů pro tři rodiny tvoří rozdílné vrstvy betonu, které zároveň vytvářejí i charakteristický vzhled domů.

Stratum House, stpmj © Song Yousub
Fotoalbum: 
Katalogový list: 
Ateliér stpmj
Světadíl Asie
Země Jižní Korea
Město Icheon
Datum realizace 2017
Zastavěná plocha 208.00m2
Plocha pozemku 975.00m2
Materiál

Stratum House objevuje nový způsob užití metody lití betonu napodobováním principu geologického vrstvení. Beton se zpracovává kombinací cementu, vody a kameniva, kdy se cement namíchá s vodou tak, aby utvořil pastu a následně se zpevní štěrkem. Tato pasta je použita jako pojivo kamenů různých velikostí a následně zvrdne. Projekt vznikl se zájmem prozkoumat složení betonu a proces jeho lití, na základě reakcí na výsledky testování změn jeho složek.

Výsledek ovlivňovaly tři proměnné: poměr vody a cementu, různorodost použitého kameniva a odlišné množství pigmentu. Změna tvaru betonu podle míry poklesu byla prvním problémem. Zvýšil-li se poměr vody zvýšila se i míra poklesu a betonová masa se pak zarovnala. V druhém případě, kdy byla míra poklesu snížena, se hmotou utvářela spíše hromada. Další hodnotou byla rozmanitost textur na přiznaném povrchu betonu, která se odvíjela od poměru jemného a hrubšího kameniva. Poslední pak byla změna barvy povrchu. Kombinací těchto tří proměnných, tvaru, textury a barvy, byl na plochu každý den naléván beton s různými vlastnostmi. Takto vznikly jemně odlišné sekce na sebe navrstveného betonu, na kterých je možné vidět časový odstup.

Stratum House se skládá ze dvou oddělených budov pro tři rodiny. Domy jsou postavené kolmo na sebe, tak aby oba měly přístup k přednímu i zadnímu dvorku s prostorem ke stolování a se zahrádkami. Půdorysy jednotek jsou sice malé, ale funkčně vyřešené. Obývací místnosti jsou orientovány za sluncem a maximálním výhledem, na Jih a Východ. Kuchyně a pokoje jsou propojeny s obývacím pokojem schodištěm. V druhém patře má každá z budov samostatnou terasu pro soukromé rodinné aktivity. Venkovní prostory budovy vytváří na každé úrovni dialog mezi jednotlivými sekvencemi prolínajícími dovnitř a vně, z budovy do přírody. 

Klíčová slova: