HELUZ

bio/motto:

Česká rodinná firma, která se výrobě cihel věnuje již od roku 1876. Stavbu domu chápe z mnohem širšího pojetí, než je jen prostá výroba a prodej stavebního materiálu. Přichází s Iniciativou Smyslupný celek (www.smysluplnycelek.cz), která stojí na čtyřech zásadních pilířích.

Prvním je provázanost komponentů, hledá smysl v celém konstrukčním řešení. Stavební systém disponující prvky pro celou hrubou obálku budovy - pro svislé i vodorovné konstrukce. Čítá ucelené portfolio výrobků – cihly pro jednovrstvou obvodovou konstrukci s nejlepšími tepelněizolačními vlastnostmi na trhu, doplňkové cihly pro snadné řešení konstrukčních detailu, cihly pro konstrukce se zvýšenými nároky na vzduchovou neprůzvučnost, roletové a žaluziové překlady, malty, komíny a v neposlední řadě masivní stropní a střešní konstrukce.

Druhým pilířem je kumulace užitných vlastností materiálu, - nejen tepelněizolační vlastnosti ale i ostatní, neméně důležité vlastnosti, které ucelenému řešení dávají smysl - tepelná akumulace, tepelná setrvačnost, vzduchová neprůzvučnost a životnost, mechanická odolnost. 

Třetím pilířem jsou služby, které uleví od starostí a doplňují smysluplnost celku. Opravdu široké portfolio od výpočtů (PENB, PBŘ) po tu praktickou pomoc na stavbě - technické konzultace na stavbě, založení stavby… 

V neposlední řadě ekologické hledisko s přesahem do budoucnosti. Právě díky trvanlivosti, životnosti a mechanické odolnosti dovoluje materiál HELUZ realizovat stavby s dlouhodobou perspektivou a možností budoucích stavebních úprav.


Články

Generální partner
Hlavní partneři