Zemřela architektka Alena Šrámová (1929-2022) Foto: EARCH.tv
Novinky a názory / historie a teorie

Zemřela Alena Šrámková, první dáma české architektury a architektka „přísnosti“

Ve čtvrtek 10. března 2022 opustila ve věku nedožitých 93 let českou architektonickou scénu její přední představitelka, profesorka Alena Šrámková. Její osobitá tvorba bezesporu patří mezi špičku tuzemské architektury posledních čtyř dekád. Šrámková je podepsána pod řadou významných budov.

EARCH.CZ , 11. 3. 2022

Mezi stavby s jejím charakteristickým rukopisem patří budova ČKD na Můstku v Praze, původní hala Hlavního nádraží v Praze, rozhledna na Šeráku, Tyršův most v Přerově nebo nová budova Fakulty architektury ČVUT v Praze. Vedle veřejných staveb stojí za návrhem mnoha městských či vesnických rodinných domů.

Foto: Budova ČKD v Praze

Alena Šrámková se narodila 29. června 1929 v Praze, ale mládí strávila v Bratislavě, kde také vystudovala místní techniku, ve studiu pak pokračovala na AVU v Praze. Tam její budoucí přístup k architektuře významně ovlivnil Jaroslav Fragner. Na pražské AVU byla později i profesorkou, vyučovala i na ČVUT. Ve své architektonické práci nejprve spolupracovala se svým manželem Ing. arch. Janem Šrámkem, později s dalšími architekty, mimo jiné také s Ladislavem Lábusem. Před založením vlastního ateliéru Šrámková architekti působila určitou dobu i ve slavném ateliéru SIAL. Alena Šrámková je nositelkou řady ocenění za svůj přínos v oblasti architektury.

Historik architektury Rostislav Švácha zařadil Šrámkovou mezi představitele tzv. „české přísnosti". Švácha tak nazývá skupinu tvůrců, kteří se vyznačují mimo jiné sklonem k minimalistickým tendencím. Její jednoznačně rozpoznatelný rukopis klade důraz na čistotu architektonického výrazu a neokázalost výsledného celku. Prioritou pro ni byla vždy stavba jako celek, její pravdivost a smysluplnost, nekladla důraz na vyumělkované detaily. „Člověk se nemá přetvařovat, být nafoukaný a hloupý.“ Tento postoj razila i při přístupu k architektonické tvorbě, výstižně jej ilustruje její vlastní komentář budovy Fakulty architektury ČVUT: „Proč je budova taková, jaká je? Aby architekty učila pokoře. Jedině konfrontací s velkolepými proporcemi si dokážeme uvědomit sami sebe.“

Nová budova Fakulty architektury v Praze patří k jejím posledním realizacím. Její koncept vzešel ze spolupráce s kolegy Tomášem Koumarem a Lukášem Ehlem. Šrámková působila jako aktivní architekta až do roku 2015, kdy vedení nad stávajícím ateliérem Šrámková architekti převzali právě Koumar s Ehlem a ateliér tak dostal i nový název Ehl & Koumar architekti. Odkaz jejího osobitého přístupu k architektonické tvorbě tak prostřednictvím jejich projektů stále žije. A nejen jejich, Alena Šrámková se díky svému působení na vysokých školách výrazně zapsala do povědomí mnoha současných architektů, jejích tehdejších studentů.

Foto: Fakulta architektury ČVUT v Praze

K desetiletém výročí provozu nové budovy Fakulty architektury vznikl i dokumenární film Trochu poučnej barák, který s potřebným odstupem a nadhledem hodnotí budovu očima jejích uživatelů i účastníků tehdejších architektonické soutěže, architektů i studentů.

  • autor: EARCH.CZ *
  • publikováno: * 11. 3. 2022
  • zdroj: * ČKA

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři