Architektura / bytové domy

Na pražské Harfě vyrůstá bytový dům s podporou BIM

Developerský projekt Harfa Design Residence v pražské Libni nabídne celkem 249 bytů či ateliérů a doplňkové nebytové funkce v parteru. Snahou autorů bylo navrhnout bydlení ve vyšším standardu materiálů i technologií. V souladu se současnými trendy vznikal i projekt konstrukční a statické části, kdy projektový tým využíval metodiky BIM.

Karolína Řeháčková , 14. 11. 2019

Trojúhelníkový půdorys polyfunkčního domu vychází z tvaru pozemku, který určují přilehlé ulice. Půdorysné rozměry domu respektují délky stran trojúhelníku: 86,9 x 71,8 x 54,8 metru. Dům má celkem 13 podlaží, z čehož 3 podlaží jsou podzemní. Kombinovanou fasádu zvýrazňuje motiv žlutých kovových obdélníkových rámů. Žlutý obklad z hliníkových kazet dále zvýrazňuje hlavní vstup, odkud pokračuje do interiéru na stěny recepce. Nejen s ohledem na vizuální působení, ale i v souvislosti s umístěním na rušné křižovatce zvolili autoři posuvná hliníková okna s izolačními trojskly. Ve všech bytech bude instalován úsporný systém řízeného větrání s rekuperací vzduchu.

Konstrukční systém

Obvodové nosné konstrukce prvního nadzemního podlaží jižní části věnované komerčnímu využití tvoří vnitřní kruhové sloupy ustupující vůči obvodové stěně podzemních podlaží. Stejně tak autoři navrhli půdorysně ustoupené i obvodové konstrukce dalších nadzemních podlaží, čímž ve vyšších patrech vznikají terasy a současně dochází k akcentování nároží domu.

Harfa Design ResidenceFoto: eArch

Základy domu navrhli projektanti jako plošné na základové desce s lokálním zesílením v místech pod sloupy. Konstrukční systém v suterénních podlažích tvoří obvodové nosné stěny v kombinaci se skeletovým systémem sloupů. V prvním nadzemním podlaží se uplatňuje konstrukční systém kombinovaný. V jižní části se jedná o sloupový bezhlavicový systém, ve zbylé části byl použit systém stěnový, který nalezneme i ve zbývajících nadzemních podlažích.

Suterénní obvodové stěny jsou řešeny jako železobetonové monolitické z vodonepropustného betonu. Obvodové stěny nadzemních podlaží navrhli projektanti rovněž železobetonové. Nejvyšší podlaží je zděné z keramických tvarovek. Stropní konstrukce tvoří železobetonové monolitické desky.

Projektanti statického řešení museli rovněž vyřešit kotvení předsazené ocelové fasády. Detaily kotvení do nosné železobetonové konstrukce navrhli tak, aby v požadovaných místech nesly konstrukci fasády a zároveň nedocházelo k nežádoucímu přenášení zatížení z železobetonu do fasády.

Podrobný 3D model

Pro zpracování projektu využil projektový tým společnosti STATIKON Solutions všechny možnosti projektování na základě 3D modelu v programu Allplan. Důvodem pro vytvoření velice podrobného prostorového modelu byla potřeba zpracovat dokumentaci objektu v podrobnosti pro provedení stavby. Projektanti modelovali v Allplanu všechny konstrukce beze zbytku ve 3D a to i se všemi sklony, náběhy, zborcenými plochami atd. Tento důkladný přístup přinesl řadu benefitů již během projektu a nespočet výhod nabízí i v současné době během výstavby.

Harfa Design ResidenceFoto: eArch

Za jednu ze základních výhod modelování konstrukce ve 3D považují projektanti velmi dobrý průběžný přehled o geometrii konstrukce a všech návaznostech, což vede k eliminaci vzniku potenciálních chyb a tím i ke kvalitnějšímu výsledku. Dalším přínosem byla pro projektový tým možnost vytvářet pohledy zejména na svislé konstrukce, které bylo možné vyztužovat v rámci tohoto projektu ještě ve 2D. Nespornou výhodou byla rovněž možnost exportovat model ve formátu ifc. projektantům architektonicko-stavební části ke vzájemnému porovnání modelů, neboť ti modelovali konstrukci rovněž ve 3D. Možnost porovnání vytvořeného modelu s modelem jiným vnímají projektanti společnosti STATIKON Solutions jako nezbytnou součást výhod projektování ve 3D.

Tento článek vznikl za podpory společnosti Allplan.

Společnost ALLPLAN je globálním poskytovatelem otevřených řešení pro Building Information Modeling (BIM) a již více než 50 let udává směr v digitalizaci stavebnictví. Společnost nabízí inovativní nástroje orientované na požadavky uživatelů pro plánování a výstavbu staveb a inspiruje své zákazníky v uskutečnění jejich vizí. ALLPLAN se sídlem v Mnichově je součástí Nemetschek Group. Více než 400 spolupracovníků na celém světě vytváří s nadšením úspěšný příběh.

  • Autoři: Vojtěch Martínek
  • Země: Česká republika
  • Zodpovědný projektant: Central Group
  • Město: Praha
  • Ulice, číslo: Českomoravská
  • Datum projektu: 2017
  • Realizace: 2018
  • Zastavěná plocha: 2 335.00m2
  • Plocha pozemku: 2 356.00m2

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři