Fakulta architektury ČVUT v Praze

škola
bio/motto:

Samostatná Fakulta architektury ČVUT vznikla v polovině sedmdesátých let minulého století, ovšem výuka tohoto oboru má v Praze téměř třistaletou tradici. Na Stavovské inženýrské škole, založené roku 1707, probíhala od poloviny 18. století v souvislosti s naukou o stavitelství výuka architektury pojímaná jako syntéza umění, vědy a techniky. V následujícím století se škola transformovala na polytechniku a roku 1864 se na ní ustavil odbor architektura – pozemní stavitelství a inženýrské stavby. Fakulta architektury ČVUT v Praze sídlí v Nové budově ČVUT z roku 2011, kterou navrhla prof. Alena Šrámková jako součást dejvického vysokoškolského kampusu.


Články

Generální partner
Hlavní partneři