Česká komora architektů

Životopisné údaje (bio):

ČKA je samosprávným profesním sdružením, které bylo jako subjekt veřejného práva zřízeno zákonem č 360/1992 Sb. o výkonu profese autorizovaných architektů, inženýrů a techniků činných ve výstavbě.

    kontaktní údaje:
  • adresa: Česká republika
  • e-mail: cka@cka.cc
  • www: www.cka.cz/cs
  • sociální sítě: Facebook

Související články

Generální partner
Hlavní partneři